Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Varumärkesrevision och kvalitetsanalyser avseende att främja och öka värdet av o...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
24/08/2016
Sista anbudsdag:
14/10/2016
Status:
Stängd
Information
ESTAT/D/2016/022.
Varumärkesrevision och kvalitetsanalyser avseende att främja och öka värdet av officiell statistik i EU
De statistiktjänster som utgör föremålet för denna anbudsinfordran delas in i följande delar: Del 1: varumärkesrevision avseende att främja värdet av officiell statistik i EU. Del 2: kvalitetsanalys avseende att öka värdet av officiell statistik i EU samt utformning av begreppsmässiga delar av en gemensam kvalitetsram för ESS.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
24/08/2016 00:00
14/10/2016 16:30
24/10/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Varumärkesrevision avseende att främja värdet av officiell statistik i EU
Syftet med del 1 ”Varumärkesrevision avseende att främja värdet av officiell statistik i EU” är att erhålla en varumärkesrevision med hjälp av återkoppling från användare samt expertanalys och strategiska och operativa rekommendationer.
Del 2
Kvalitetsanalys avseende att öka värdet av officiell statistik i EU samt utformning av begreppsmässiga delar av en gemensam kvalitetsram för ESS
Syftet med del 2 ”Kvalitetsanalys avseende att öka värdet av officiell statistik i EU samt utformning av begreppsmässiga delar av en gemensam kvalitetsram för ESS” är att — få en djupgående förståelse för styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten avseende en uppsättning av europeisk statistik, särskilt gentemot kvalitetskriterierna eller komponenter med anknytning till kvalitet, i syfte att få en tydlig förståelse för kvalitetskriterierna och uppfattningen/bilden av europeisk statistik, samt eventuella kompromisser mellan dessa kriterier, samt att ge strategiska och operativa rekommendationer för att förbättra deras ställning på marknaden och erkännande, inbegripet genom bättre kommunikation, på informationsmarknaden för att därmed bättre kunna uppfylla nuvarande och nya användarbehov, — analysera de befintliga kvalitetsledningssystemen, inbegripet metoder och verktyg för kvalitetssäkring och riskhanteringsmetoder inom ESS, för att utforma centrala värderingar, principer och en modell för en förbättrad gemensam kvalitetsram, inbegripet riskhantering, med specifika delar och krav samt en gemensam terminologi.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 162-291999
Meddelande om upphandling
24/08/2016 00:00