Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Index avseende marknadsdata om företagsobligationer och övergångsmatriser, uppde...
Upphandlande myndighet:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Publiceringsdatum i TED:
13/09/2016
Sista anbudsdag:
13/10/2016
Status:
Stängd
Information
EIOPA/OP/120/2016
Index avseende marknadsdata om företagsobligationer och övergångsmatriser, uppdelat i 2 delar
Eiopa önskar kontraktera tillhandahållare av marknadsdata för — index avseende marknadsavkastning för företagsobligationer, och — övergångsmatriser för kreditbetyg och tabeller för fallissemangsannolikhet för att beräkna riskfria räntesatser för durationerna.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
13/09/2016 00:00
13/10/2016 17:00
20/10/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Index avseende marknadsavkastning för företagsobligationer
Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Del 2
Övergångsmatriser för kreditbetyg och tabeller för fallissemangsannolikhet
Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 176-315610
Meddelande om upphandling
13/09/2016 00:00