Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Underhåll, utryckningar och reparationer med full garanti avseende utrustning fö...
Upphandlande myndighet:
Council of the European Union
Publiceringsdatum i TED:
07/09/2016
Sista anbudsdag:
10/10/2016
Status:
Stängd
Information
UCA 028/16
Underhåll, utryckningar och reparationer med full garanti avseende utrustning för fasadtvätt vid Justus Lipsius-byggnaden (del 1), Lex-byggnaden (del 2) och kommittéernas (EESK och ReK) byggnader (del 3)
Upprättande av 1 eller fler ramavtal, med en löptid på 4 år + 1 period på 1 år, för förebyggande och avhjälpande underhåll och arbeten med full garanti (arvodesbaserat med registrering av timmar) avseende system för fasadtvätt för 2 av de byggnader som används av generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd (hädanefter generalsekretariatet [General Secretariat of the Council – GSC]) samt de byggnader som används i Bryssel av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén (hädanefter kommittéerna), enligt följande: — Del 1: generalsekretariatets Justus Lipsius-byggnad – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIEN. — Del 2: generalsekretariatets Lex-byggnad – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIEN. — Del 3: kommittéernas (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén) byggnader – i Bryssel.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
07/09/2016 00:00
30/09/2016 23:59
03/10/2016 00:00
10/10/2016 23:59
14/10/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Generalsekretariatets Justus Lipsius-byggnad Upprättande av ett ramavtal, med en löptid på 4 år + 1 period på 1 år, för förebyggande och avhjälpande underhåll och arbeten med full garanti (arvodesbaserat med registrering av timmar) avseende system för fasadtvätt vid Justus Lipsius-byggnaden – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIEN.
Del 2 Lex-byggnaden Upprättande av ett ramavtal, med en löptid på 4 år + 1 period på 1 år, för förebyggande och avhjälpande underhåll och arbeten med full garanti (arvodesbaserat med registrering av timmar) avseende system för fasadtvätt vid Lex-byggnaden – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIEN.
Del 3 Kommittéernas (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén) byggnader Upprättande av ett ramavtal, med en löptid på 4 år + 1 period på 1 år, för förebyggande och avhjälpande underhåll och arbeten med full garanti (arvodesbaserat med registrering av timmar) avseende system för fasadtvätt vid kommittéernas (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén) byggnader – i Bryssel.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2016/S 172-308664 Meddelande om upphandling 07/09/2016 00:00