Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Pilotprojekt – främjande av en grön cirkulär ekonomi i Europa genom kapacitetsup...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
16/09/2016
Sista anbudsdag:
28/10/2016
Status:
Stängd
Information
ENV.A.3/SER/2016/0046.
Pilotprojekt – främjande av en grön cirkulär ekonomi i Europa genom kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete och utbyte av innovativa lösningar – överbryggande av klyftan för gröna innovationer
Syftet med detta kontrakt är att underlätta kunskapsöverföring och utbyte av innovativ bästa praxis och att utveckla kapaciteten och innovationspotentialen hos SMF att utforma miljöinnovativa lösningar och tillvarata nya möjligheter inom den gröna cirkulära ekonomin. Kontraktet kommer att inbegripa följande 4 sammanlänkade uppgifter: 1) Anordnande av utbildningsmoduler för utvalda organisationer som stöder SMF med syftet att hjälpa deltagarna att ytterligare utveckla sin sakkunskap och sina verksamheter inom området resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och miljöinnovation. 2) Utökning av utvalda gröna lösningar genom kapacitetsuppbyggnad, kunskapsöverföring och utbyte av bästa praxis. 3) Stöd till regionala myndigheter med att införa politik och åtgärder med anknytning till resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och miljöinnovation och som riktar sig till SMF i deras regionala eller industriella utvecklingsstrategier. 4) Anordnande av en avslutande konferens med framläggning av projektets resultat och illustration av bästa praxis för SMF.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
16/09/2016 00:00
28/10/2016 16:00
10/11/2016 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 179-320232
Meddelande om upphandling
16/09/2016 00:00