Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av en kvalitativ forskningsundersökning om interventioner på o...
Upphandlande myndighet:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Publiceringsdatum i TED:
01/10/2016
Sista anbudsdag:
02/11/2016
Status:
Stängd
Information
130417/4130.
Tillhandahållande av en kvalitativ forskningsundersökning om interventioner på organisationsnivå för att minska de negativa effekterna av omstrukturering för anställda på storföretag i EU
Arbetet som ska utföras inom ramen för detta kontrakt kommer att ingå i ett bredare forskningsprojekt, och de viktigaste resultaten kommer att utgöra underlag för den tematiska delen av 2017 års rapport från den europeiska omstruktureringsövervakaren (European Restructuring Monitor – ERM) som utarbetats av Eurofound. Det allmänna syftet med detta kontrakt är tredelat, enligt följande: 1) Ge en bättre förståelse av genomförandet av interventioner på organisationsnivå som introducerats i företag för att utjämna de negativa effekterna av omstrukturering på den kvarvarande arbetskraften. 2) Stödja yrkesutövare i genomförandet av effektiva organisatoriska interventioner under omstruktureringen. 3) Öka medvetenheten bland beslutsfattare om vikten av organisatoriska interventioner för att investera i det återstående humankapitalet, för sundare omstrukturering, samt stödja välgrundad politisk utveckling på området.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
01/10/2016 00:00
02/11/2016 17:00
09/11/2016 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 190-339984
Meddelande om upphandling
01/10/2016 00:00