Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal för upphandling av ekonomiska undersökningar och analyser med...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
23/11/2016
Sista anbudsdag:
28/02/2017
Status:
Stängd
Information
575/PP/2016/FC.
Multipelt ramavtal för upphandling av ekonomiska undersökningar och analyser med anknytning till konsekvensbedömningar och utvärderingar
Då kommissionen utarbetar sin politik baserar sig denna på både utvärderingar i efterhand och framåtblickande konsekvensbedömningar. Dessa är centrala inslag i EU:s beslutsprocess och målsättningen med dem att främja mer medvetna politiska val och bidra till bättre lagstiftning. Både utvärderingar i efterhand och framåtblickande konsekvensbedömningar undersöker hur ett problem tas upp, eller borde tas upp, med beaktande av kostnader och fördelar för att uppnå de önskade målen. Båda dessa bygger dessutom på en integrerad strategi som beaktar effekterna på de miljömässiga, sociala och ekonomiska pelarna och förlitar sig på en djupgående ekonomisk analys. Det övergripande syftet med detta ramavtal är att underlätta upphandlingen av ekonomiska undersökningar och andra stödtjänster som kommer att bidra till konsekvensbedömningar och utvärderingar av politiken som förs av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. Den huvudsakliga referensen för detta arbete kommer att vara ”Better regulation guidelines” (riktlinjer för bättre lagstiftning) samt ”Better regulation toolbox” (verktygslåda för bättre lagstiftning).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/11/2016 00:00
28/02/2017 16:00
02/03/2017 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 226-411199
Meddelande om upphandling
23/11/2016 00:00