Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster avseende medarbetarenkät
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
13/10/2016
Sista anbudsdag:
14/11/2016
Status:
Stängd
Information
AO/015/16.
Tjänster avseende medarbetarenkät
EUIPO:s verksamhet för de närmaste 5 åren håller på att fastställas i den strategiska planen för 2020 (strategic plan for 2020 – SP2020) som antogs 1.6.2016, och verksamheten fastställas ytterligare i detalj i myndighetens årliga arbetsprogram. Med SP2020 vill EUIPO fortsätta fullfölja sina operativa och administrativa verksamheter på det mest optimala sättet samt vara bäst förberedd för framtida utmaningar. Syftet med denna anbudsinfordran är att erhålla tjänster avseende medarbetarenkäter. Undersökningarna ska utföras av en oberoende leverantör inom en regelbunden och cyklisk tidsram för att hjälpa myndigheten att uppnå målen som anges i SP2020.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/10/2016 00:00
14/11/2016 13:00
15/11/2016 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 198-356356
Meddelande om upphandling
13/10/2016 00:00