Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster för juridisk rådgivning avseende Easas lokaler samt tillhö...
Upphandlande myndighet:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publiceringsdatum i TED:
18/10/2016
Sista anbudsdag:
17/11/2016
Status:
Stängd
Information
EASA.2016.HVP.17.
Ramavtal för tjänster för juridisk rådgivning avseende Easas lokaler samt tillhörande tjänster
Easa är avtalspart i hyresavtalen avseende en kontorsbyggnad och ett parkeringsområde i Köln (Tyskland) samt kontorsutrymmen i Bryssel (Belgien). Byrån behöver juridisk rådgivning och ytterligare stöd avseende hantering av alla juridiska frågor som kan komma att uppstå i samband med dess hyressituation och byråns lokaler. Upphandlingen är uppdelad i 2 delar: Stöd behövs i synnerhet inom områdena tysk (del 1) eller belgisk (del 2) kommersiell äganderätt, hyresrätt, skatterätt med anknytning till hyresförhållanden, avtalsrätt, stöd inför tvister och vid tvister.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
18/10/2016 00:00
17/11/2016 17:00
24/11/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Juridisk rådgivning avseende Easas lokaler samt tillhörande tjänster (tysk lag)
Easa är avtalspart i hyresavtalen avseende en kontorsbyggnad och ett parkeringsområde i Köln (Tyskland). Byrån behöver juridisk rådgivning och ytterligare stöd avseende hantering av alla juridiska frågor som kan komma att uppstå i samband med dess hyressituation och byråns lokaler. Stöd, rådgivning och, vid behov, representation av byrån behövs i synnerhet inom områdena tysk kommersiell äganderätt, hyresrätt, skatterätt med anknytning till hyresförhållanden, avtalsrätt, stöd inför tvister och vid tvister.
Del 2
Juridisk rådgivning avseende Easas lokaler samt tillhörande tjänster (belgisk lag)
Easa är part i avtalet avseende kontorsutrymmen i Bryssel (Belgien). Byrån behöver juridisk rådgivning och ytterligare stöd avseende hantering av alla juridiska frågor som kan komma att uppstå i samband med dess hyressituation och byråns lokaler. Stöd behövs i synnerhet inom områdena belgisk (del 2) kommersiell äganderätt, hyresrätt, skatterätt med anknytning till hyresförhållanden, avtalsrätt, stöd inför tvister och vid tvister.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 201-362354
Meddelande om upphandling
18/10/2016 00:00