Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av verktyg för onlinetestning avseende tjänster för e-hälsa sa...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publiceringsdatum i TED:
02/11/2016
Sista anbudsdag:
28/11/2016
Status:
Stängd
Information
SANTE/2016/A4/049.
Tillhandahållande av verktyg för onlinetestning avseende tjänster för e-hälsa samt stöd vid anordnande av testningstillfällen vid Europeiska kommissionens anläggningar
De övergripande målen med denna anbudsinfordran är att upphandla underhåll avseende tester för driftskompatibilitet i ett testningsverktyg (testningsverktyget Gazelle) och dokument för patientsammanfattningar och e-recept i ett verktyg för dokumenthantering (verktyget Art-Decor) inom ramen för infrastrukturen för digitala tjänster (digital service infrastructure – DSI) avseende e-hälsa. Gazelle och Art-Decor är verktyg med öppen källkod och används som referenser i detta förfrågningsunderlag för anbudsinfordran. Anbudsgivaren kan föreslå andra verktyg om dessa uppfyller kraven. Båda verktygen kommer att upphandlas enligt modellen program som tjänst, inbegripet alla kostnader för maskin- och programvara samt uppdateringar av nödvändig programvara till nya versioner under kontraktsperioden. Uppdragstagaren ska även tillhandahålla stöd för att anordna testningstillfällen i Europeiska kommissionens anläggningar för medlemsstaterna och erbjuda rådgivning/utbildning ad hoc avseende testning av driftskompatibilitet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
02/11/2016 00:00
28/11/2016 17:00
02/12/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 211-383548
Meddelande om upphandling
02/11/2016 00:00