Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Avgifter för hållbar transportinfrastruktur och internalisering av externa effek...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publiceringsdatum i TED:
09/11/2016
Sista anbudsdag:
06/01/2017
Status:
Stängd
Information
№ 2016/S 204-367930
Avgifter för hållbar transportinfrastruktur och internalisering av externa effekter inom transport
Kontraktet avser utarbetandet av en undersökning för att utvärdera i vilken utsträckning principerna om ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” genomförs i EU:s medlemsstater och i andra utvecklade ekonomier. Detta kommer även att omfatta inventering av medlemsstaternas framsteg mot målet för fullständig internalisering av externa transportkostnader. Undersökningen ska stödja insamling, beräkning, presentation och analys av data om olika aspekter avseende investeringar i transportinfrastruktur, underhåll, avgifter för infrastruktur, externa transportkostnader och åtgärder avseende internalisering av externa effekter. Baserat på dataunderlaget ska undersökningen tillhandahålla en översikt och en jämförande analys av intäkter och utgifter relaterade till transportinfrastruktur och omfattningen av och potentialen för ytterligare internalisering av externa effekter inom transport.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
09/11/2016 00:00
06/01/2017 23:59
16/01/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 216-392775
Meddelande om upphandling
09/11/2016 00:00