Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
EU:s skogars inverkan på vädermönster.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
12/04/2011
Sista anbudsdag:
23/05/2011
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.1/ETU/2011/0010
EU:s skogars inverkan på vädermönster.
Det övergripande syftet med den föreliggande undersökningen är att tillhandahålla en bedömning av EU:s skogars inverkan på vädermönster och i synnerhet atmosfäriskt nedfall över hela den europeiska kontinenten, med fokus på EU:s landområde, genom att sammanställa relaterat arbete inom detta område. Den ska även tillhandahålla grova, men konsekventa, siffror och en stabil logisk grund för bedömning av EU:s skogars inverkan på väderförhållanden i kvantitativa termer. Arbetet ska fokusera på att bedöma i vilken grad skogsareal påverkar den atmosfäriska delen av vattnets kretslopp, dess inverkan på EU:s väder och klimat (vindar, nedfallsmönster, temperaturväxlingar, solstrålning) och den förväntade utvecklingen av dessa parametrar. Den ska också fastställa potentiella hot som kan påverka väderrelaterad miljöinverkan negativt, bland annat intensitet av typ av skogsförvaltning (skogsstruktur, artutbredning, avverkning etc.) biotiska och abiotiska störningar etc.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
12/04/2011 00:00
23/05/2011 00:00
23/05/2011 16:00
06/06/2011 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2011/S 71-114460
Meddelande om upphandling
12/04/2011 00:00