Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Markbaserade observationer för validering (GBOV) av Copernicus globala markprodu...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
16/11/2016
Sista anbudsdag:
16/12/2016
Status:
Stängd
Information
JRC/IPR/2016/D.6/5019/OC
Markbaserade observationer för validering (GBOV) av Copernicus globala markprodukter
Det europeiska jordövervakningsprogrammet Copernicus (tidigare kallat GMES, global övervakning för miljö och säkerhet) har gått in i en operativ fas efter antagandet av programmet för GMES inledande driftsfas 2011–2013. Den globala markkomponenten, hädanefter i kortform kallad global mark eller genom akronymen GL (global land), har öronmärkts som en komponent av markövervakningstjänsten som är en av 2 tjänster som valts ut för operativt genomförande i ovannämnda förordning. Syftet med detta kontrakt är att inrätta och driva den systematiska insamlingen och spridningen av markobservationer för validering av markprodukter avseende jordobservation (earth observation – EO) som tas fram inom ramen för den globala markkomponenten. Kontraktets verksamheter organiseras inom ramen för en enda del.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
16/11/2016 00:00
16/12/2016 23:59
22/12/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 221-402417
Meddelande om upphandling
16/11/2016 00:00