Uppgifter om anbudsinfordringar

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Rubrik:
Preliminär utvärdering av genomförandet av delen om direkt förvaltning i Europap...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Publiceringsdatum i TED:
04/01/2017
Sista anbudsdag:
08/03/2017
Status:
Stängd
Information
MARE/2016/05.
Preliminär utvärdering av genomförandet av delen om direkt förvaltning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden [EHFF] [artiklarna 15 och 125])
Syftet med denna oberoende utvärdering är att bidra till en preliminär utvärdering av genomförandet av delen om direkt förvaltning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15.5.2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EHFF). Genom den uppfylls behovet av en halvtidsöversyn som fastställs i artiklarna 15 och 125 i nämnda förordning. De resultat, slutsatser och rekommendationer som följer av utvärderingen kommer att bidra till genomförandet av EHFF:s efterföljande utbetalningar i samband med direkt förvaltning och eventuellt till en justering av den vägledande fördelningen av medel som anges i bilaga III i EHFF-förordningen. Denna utvärdering kommer även att bidra till förhandskonsekvensbedömningen av den ”nya EHFF” för programperioden efter 2020 (planeras för 2017).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 002-001570 Meddelande om upphandling 04/01/2017 00:00