Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tioårig och tvåårig ansvarsförsäkring, samt uppdragstagarens ansvarsförsäkring
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
03/01/2017
Sista anbudsdag:
17/02/2017
Status:
Stängd
Information
06C60/2016/M046.
Tioårig och tvåårig ansvarsförsäkring, samt uppdragstagarens ansvarsförsäkring
Europaparlamentet avser ingå ett direkt kontrakt för kompletterande tioårigt och tvåårigt ansvarsförsäkringsskydd, visavi projektledaren och dennes representant, för Wilfried Martens-byggnaden och byggnaden för Europeiska historiens hus i Bryssel, i syfte att säkerställa optimalt godkännande av arbetena och användning under säkra förhållanden – del 1, ingå ett ramavtal för kompletterande tioårigt och tvåårigt ansvarsförsäkringsskydd, visavi projektledaren och dennes representant, för utbildningscentrumets byggnad (tidigare Montoyer 63) och square de Meeûs-byggnaden i Bryssel, i syfte att säkerställa optimalt godkännande av arbetena och användning under säkra förhållanden – del 2, ingå ett direkt kontrakt avseende uppdragstagarens ansvarsförsäkringsskydd för projektet för att omstrukturera och modernisera Vaclav Havel-byggnaden i Strasbourg, i syfte att säkerställa optimalt godkännande av arbetena och användning under säkra förhållanden – del 3.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
03/01/2017 00:00
03/02/2017 23:59
08/02/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Tioårig och tvåårig ansvarsförsäkring i Bryssel – Wilfried Martens-byggnaden och byggnaden för Europeiska historiens hus Inom ramen för kontraktet är syftet att försäkra, i enlighet med artiklarna 1792 och 2270 i den belgiska civillagen, arkitekter, uppdragstagare och andra personer som är knutna till projektledaren eller dennes representant genom ett kontrakt för anlitande av tjänster med avseende på deras tioåriga ansvar för större arbeten och tvååriga ansvar för mindre arbeten (inspekterade delar), på alla områden som inte omfattas av den tioåriga ansvarsförsäkringen för uppdragstagare som uppdragstagare kan ha tecknat. Eventuella kontrakt som undertecknats av uppdragstagare kan tillhandahållas, på första begäran, under platsbesöket. Inom ramen för kontraktet är underleverantörer till de byggherrar som hänvisas till ovan specifikt försäkrade vad gäller skador av samma slag som det som medför ansvar och fastställs i ovannämnda artiklar i den belgiska civillagen.
Del 2 Kompletterande tioårigt och tvåårigt ansvarsförsäkringsskydd i Bryssel – square de Meeûs-byggnaden och utbildningscentrumets byggnad (tidigare Montoyer 63) Inom ramen för kontraktet är syftet att försäkra, i enlighet med artiklarna 1792 och 2270 i den belgiska civillagen, arkitekter, uppdragstagare och andra personer som är knutna till projektledaren eller dennes representant genom ett kontrakt för anlitande av tjänster med avseende på deras tioåriga ansvar för större arbeten och tvååriga ansvar för mindre arbeten (inspekterade delar), på alla områden som inte omfattas av den tioåriga ansvarsförsäkringen för uppdragstagare som uppdragstagare kan ha tecknat. Eventuella kontrakt som undertecknats av uppdragstagare kan tillhandahållas, på första begäran, under platsbesöket. Inom ramen för kontraktet är underleverantörer till de byggherrar som hänvisas till ovan specifikt försäkrade vad gäller skador av samma slag som det som medför ansvar och fastställs i ovannämnda artiklar i den belgiska civillagen.
Del 3 Uppdragstagarens ansvarsförsäkring avseende försäkringsskydd för projektet för att omstrukturera och modernisera Vaclav Havel-byggnaden i Strasbourg Inom ramen för kontraktet är syftet att ha en försäkring som (utan att söka eventuell ansvarsskyldighet) täcker betalningar för samtliga arbeten för att reparera skador, både vad gäller orsak och följder (även om det är frågan om en markdefekt), av samma slag som de som faller under uppdragstagarens ansvar, i enlighet med artikel 1792-1 i den franska civillagen, och under tillverkarens och liknade parters samt den tekniska inspektörens ansvar, enligt villkoren i artikel 1792 i den franska civillagen, dvs. skador som — riskerar stabiliteten avseende byggnadsprocessens delstrukturer, — påverkar nämnda strukturer via 1 av beståndsdelarna eller via 1 av utrustningsdelarna, vilket gör dem olämpliga för sina ändamål, — påverkar stabiliteten hos 1 av strukturernas utrustningsdelar som är väsentliga för brukbarhet, grunden, stommen eller öppna eller täckta strukturer i enlighet med artikel 1792-2 i den franska civillagen. Arbetena för att reparera skador ska även inbegripa följande: — Kostnader för arbeten som innefattar nödvändig rivning, uppstädning, bortförsel eller nedmontering, stöd, ersättning eller hopsättning, inbegripet bortförsel och tillbakasättning av jord och växter. — Kostnader, avseende uppdragstagarens ansvarsförsäkring, för reparationsarbeten som utförs efter en skada som täcks av försäkring, om dessa arbeten i sig själva är föremål för uppdragstagarens obligatoriska ansvarsförsäkring.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 001-000050 Meddelande om upphandling 03/01/2017 00:00