Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Företagshälsovård till Eurojust
Upphandlande myndighet:
EUROJUST
Publiceringsdatum i TED:
28/12/2016
Sista anbudsdag:
09/02/2017
Status:
Stängd
Information
2016/EJ/04/PO.
Företagshälsovård till Eurojust
Detta upphandlingsförfarande avser tillhandahållande av företagshälsovård till Eurojust, enligt vad som beskrivs i de tekniska specifikationerna. Uppdragstagaren ska tillhandahålla samtliga av följande tjänster för företagshälsovård: 1) Läkarundersökning före anställning av uttagna sökande. 2) Årlig hälsokontroll av Eurojusts personal. 3) Tjänster med anknytning till personalfrånvaro (grundläggande frånvaropaket). 4) Tjänster avseende psykisk hälsa. 5) Ergonomi. 6) Vaccinationer mot influensa. 7) Invaliditetsförfaranden. 8) Skiljedomsförfaranden. Dessutom kan frivilliga tjänster erbjudas av anbudsgivaren.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
28/12/2016 00:00
09/02/2017 13:00
10/02/2017 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2016/S 250-460332 Meddelande om upphandling 28/12/2016 00:00