Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Projekt för att bygga ut Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – uppdrag rörande...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
13/06/2017
Sista anbudsdag:
31/07/2017
Status:
Stängd
Information
INLO-D-UPIL- S – 16 – MOE.
Projekt för att bygga ut Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – uppdrag rörande projektledning för att övervaka byggentreprenaden
Kontraktet är uppdelat i 2 delar: M och N. Kontraktet som helhet kommer att utföras genom samspel mellan de utvalda anbudsgivarna för dessa 2 delar och andra medlemmar ur den utvidgade projektledningen, under samordning och ledning av samordnaren av pilotprojektet. Anbudsgivare får lämna anbud för 1 del eller för de 2 delarna. Delarna är fristående och kommer att tilldelas separat. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att tilldela endast 1 del eller att inte tilldela någon av delarna.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
13/06/2017 00:00
31/07/2017 23:59
07/08/2017 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del M
Konsultfirma inom arkitektur
Konsultfirman inom arkitektur, inom ramen för ledning och samordning av del A, ska säkerställa kvaliteten på byggnadsverket med avseende på arkitektoniska fackområden och konstnärlig övervakning. Detta ska garantera att utformningen av en byggnad uppfyller kraven i ritningarna, förfrågningsunderlaget för anbudsinfordran för byggentreprenad samt den förväntade yrkesmässiga standarden och det förväntade utförandet. Genom att organisera och leda samordningsenheten (med delarna C och N) ska firman genomföra den tekniska samordningen av arbetena och fastställa uppdelningen av tjänster mellan byggentreprenadföretagen. Firman ska också åta sig uppdraget som styrekonom, för kontraktsdelarna avseende anläggning som den genomför den tekniska samordningen för, med huvudsyftet att hantera och övervaka de kvantiteter som genomförs för den västra byggarbetsplatsen samt tillhörande anläggningskostnader.
Del N
Konsultfirma inom tekniska arbeten
Konsultfirman inom tekniska arbeten, inom ramen för övervakning och samordning av del A, ska säkerställa kvaliteten på byggnadsverket med avseende på fackområden som rör tekniska arbeten. Detta ska garantera att utformningen av en byggnad uppfyller kraven i ritningarna, förfrågningsunderlaget för anbudsinfordran för byggentreprenad samt den förväntade yrkesmässiga standarden och det förväntade utförandet. Firman ska också åta sig uppdraget som styrekonom, för kontraktsdelarna avseende anläggning som den genomför den tekniska samordningen för, med huvudsyftet att hantera och övervaka de kvantiteter som genomförs för den västra byggarbetsplatsen samt tillhörande anläggningskostnader.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 111-222632
Meddelande om upphandling
13/06/2017 00:00