Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av effektiva skattesatser och tillhörande stödtjänster
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Publiceringsdatum i TED:
03/06/2017
Sista anbudsdag:
17/07/2017
Status:
Stängd
Information
TAXUD/2017/AO-02.
Tillhandahållande av effektiva skattesatser och tillhörande stödtjänster
Anbudsinfordran omfattar följande 2 typer av tjänster: Del 1: tillgång till en databas, tillsammans med en årsrapport, och en kalkylator med jämförbara framåtblickande indikatorer med anknytning till företagsbeskattningens effektiva nivåer med hjälp av en modell som baseras på Devereux och Griffiths metod för tidsperioden 2005–2020. Del 2: tillhandahållande av stödtjänster på begäran för genomförande av ekonomiska ad hoc-analyser beträffande utvecklingen avseende effektiva skattebelastningar över tid och effekterna av specifika bolagsskattereformer i EU med hjälp av ytterligare en modell.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
03/06/2017 00:00
Ingen text
Ingen text
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Tillgång till en databas, tillsammans med en årsrapport, och en kalkylator med jämförbara framåtblickande indikatorer med anknytning till företagsbeskattningens effektiva nivåer Med användning av en modell baserad på Devereux och Griffiths metod för tidsperioden 2005–2020 söks extern expertis för sådana tjänster, i syfte att säkerställa datans kvalitet, täckning, tillgänglighet, snabb respons, exakthet, löpande övervakning, standardformatering och jämförbarhet.
Del 2 Tillhandahållande av stödtjänster på begäran för genomförande av ekonomiska ad hoc-analyser Extern expertis söks för att utföra ett antal ekonomiska ad hoc-analyser avseende särskilda ämnen med anknytning till bolagsskatt som fastställs av kommissionen. Ämnena för undersökningarna ligger inom området för analys av skatteaspekter med hänseende på utvecklingen avseende effektiva skattebelastningar över tid och effekten av specifika bolagsskattereformer i EU inom ramen för kommissionens arbetsprogram och viktiga utvecklingar inom bolagsskatten på nationell, europeisk och internationell nivå.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 106-211420 Meddelande om upphandling 03/06/2017 00:00