Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Interinstitutionellt ramavtal för tjänster avseende bättre lagstiftningsrelatera...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publiceringsdatum i TED:
31/12/2016
Sista anbudsdag:
15/03/2017
Status:
Stängd
Information
EASME/EMFF/2016/029.
Interinstitutionellt ramavtal för tjänster avseende bättre lagstiftningsrelaterade verksamheter
Easme som ledande upphandlande myndighet önskar ingå högst 3 ramavtal i kaskadform per del. Delarna är följande: Del 1: gemensam fiskeripolitik, exklusive dess internationella dimension. Del 2: integrerad havspolitik. Det allmänna syftet är att tillhandahålla stöd till GD Havsfrågor och fiske i att utföra bättre lagstiftningsrelaterade verksamheter inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken. Anbudsinfordran syftar till att välja ut uppdragstagare som kan tillhandahålla expertkapacitet som kommer att användas, på begäran, genom specifika tjänstebegäranden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Gemensam fiskeripolitik, exklusive dess internationella dimension
Tjänsterna som omfattas avser stöd till kommissionens avdelningar vid utförandet av följande: — Retrospektiva utvärderingar, inbegripet kontroller av ändamålsenligheten. — Framåtblickande utvärderingar, inbegripet konsekvensbedömningar. — Samråd med intressenter. — Bedömning av kostnader och fördelar som är knutna till befintlig och framtida politik och/eller befintliga och framtida regleringsåtgärder, särskilt med avseende på administrativa bördor. Detta avser områden inom den gemensamma fiskeripolitiken (common fisheries policy – CFP), exklusive dess internationella dimension. De uppgifter som beskrivs ovan är vägledande och andra uppgifter i samband med utvärdering och konsekvensbedömning av den gemensamma fiskeripolitiken kan begäras enligt den upphandlande myndighetens behov.
Del 2
Integrerad havspolitik
Tjänsterna som omfattas avser stöd till kommissionens avdelningar vid utförandet av följande: — Retrospektiva utvärderingar, inbegripet kontroller av ändamålsenligheten. — Framåtblickande utvärderingar, inbegripet konsekvensbedömningar. — Samråd med intressenter. — Bedömning av kostnader och fördelar som är knutna till befintlig och framtida politik och/eller befintliga och framtida regleringsåtgärder, särskilt med avseende på administrativa bördor. Detta avser områden inom den integrerade havspolitiken (integrated maritime policy – IMP). De uppgifter som beskrivs ovan är vägledande och andra uppgifter i samband med utvärdering och konsekvensbedömning av den integrerade havspolitiken kan begäras enligt den upphandlande myndighetens behov.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 035-062666
Rättelse
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Meddelande om upphandling
31/12/2016 00:00