Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Säkert informationssystem för socialpolitik (Casis) – utveckling av informations...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
22/02/2017
Sista anbudsdag:
05/04/2017
Status:
Stängd
Information
VT/2016/073.
Säkert informationssystem för socialpolitik (Casis) – utveckling av informationssystem och stödtjänster för socialpolitik och inkludering
Utveckling av informationssystem och stödtjänster för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (Casis). Syftet med denna anbudsinfordran är anskaffning av externa IT-tjänster för utveckling och stödtjänster inom ramen för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Tjänsterna inbegriper bland annat anpassning och/eller integrering av befintliga system och produkter och omfattar de verksamheter som beskrivs för varje del. Del 1 avser utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll. Del 2 avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare. Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
22/02/2017 00:00
30/03/2017 16:00
31/03/2017 00:00
05/04/2017 16:00
18/04/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Utveckling av informationssystem (på plats och externt) Tjänsten kan verkställas av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser. Det som avses är utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll. Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Typiska exempel är följande: — Tillämpningar för databehandling och informationshantering. — Datamodellering. — Arbetsflöde och affärsledning. — Tillämpningar för omvärldsbevakning. — Datalager. Även utveckling av öppen programvara (open-source software – OSS) och äldre applikationer avses.
Del 2 Stödtjänster för informationssystem (på plats och externt) Tjänsten verkställs av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser. Den avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare. Det kan avse alla typer av informationssystem och alla områden med anknytning till den upphandlande myndigheten, för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt andra finansieringsprogram inom ramen för Europeiska kommissionen (European Commission – EC). Det inbegriper följande verksamheter: — Kvalitet och granskning avseende informationssystem (information systems – IS). — IS-säkerhet. — IS-kravanalys. — Specifika undersökningar avseende IS. — Verksamhetsarkitektur. — Användarstöd. — Administration (exklusive teknisk systemadministration och särskilda drifttjänster avseende datainmatning eller icke-informatik). — Samordning.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 037-066332 Meddelande om upphandling 22/02/2017 00:00