Uppgifter om anbudsinfordringar

Corrigendum - Deadline for submission of tenders has been extended.
Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av kompletta tjänster för elektronisk signatur (i...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publiceringsdatum i TED:
31/01/2017
Sista anbudsdag:
31/03/2017
Status:
Stängd
Information
SANTE/2016/G5/040.
Ramavtal för tillhandahållande av kompletta tjänster för elektronisk signatur (inbegripet elektroniska sigill för användning som digitala företagsstämplar) för driften av Traces-systemet
Traces-systemet (http://ec.europa.eu/food/animals/traces/index_en.htm) är EU:s system för sanitetscertifiering för handel med djur, livsmedel, foder och växter. Detta onlineverktyg används för hantering av det internationella utbytet av relaterade sanitetscertifieringar inom EU och från/till länder utanför EU genom nätverksarbete med privata företag och behöriga myndigheter. Inom ramen för systemet hanteras mer än 1 700 000 sanitetscertifieringar per år vilket innebär mer än 36 000 användare från mer än 80 länder. GD Hälsa och livsmedelssäkerhet vill utveckla de tjänster som för närvarande finns tillgängliga för intressenter genom att integrera elektronisk signatur, verktyg för tidsstämpling och långsiktig bevisförvaltning, för att förse de elektroniska dokument som behandlas med en rättslig dimension och låta Traces möjliggöra papperslös hantering av sanitetscertifieringar. GD Hälsa och livsmedelssäkerhet söker en tjänsteleverantör som kan erbjuda en fullständig tjänst för elektronisk signatur som täcker detta stora antal och den stora geografiska täckningen vad gäller Traces-systemet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
31/01/2017 00:00
31/03/2017 17:00
06/04/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 035-062681 Rättelse 18/02/2017 00:00
2017/S 021-034689 Meddelande om upphandling 31/01/2017 00:00