Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tjänster avseende bankverksamhet och betalkort
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
25/01/2017
Sista anbudsdag:
24/02/2017
Status:
Stängd
Information
AO/026/16.
Tillhandahållande av tjänster avseende bankverksamhet och betalkort
Föremålet för anbudsinfordran avser kommersiella banker eller betaltjänstleverantörer från Europeiska unionen för tillhandahållande av banktjänster för hantering av inkommande och utgående betalningar och betalkortstjänster. Upphandlingsförfarandet är uppdelat i följande 3 delar: — Del 1: banktjänster för inkommande betalningstransaktioner. — Del 2: banktjänster för utgående betalningstransaktioner. — Del 3: betalkortstjänster. Syftet med denna anbudsinfordran är att sluta högst 5 ramavtal för var och en av delarna 1 och 2 samt 1 ramavtal för del 3. Dessa ramavtal kommer att ha en inledande löptid på 1 år samt möjlighet till 4 förlängningar på 1 år vardera, med en längsta löptid på 5 år.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/01/2017 00:00
24/02/2017 13:00
27/02/2017 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Banktjänster för inkommande betalningstransaktioner
Syftet är att välja ut flera uppdragstagare (banker och/eller betaltjänstleverantörer) som tillhandahåller tjänster med anknytning till de inkommande och utgående betalningstransaktioner som myndigheten måste utföra, inbegripet betalningar med kreditkort. Denna del avser banktjänster för inkommande betalningstransaktioner.
Del 2
Banktjänster för utgående betalningstransaktioner
Föremålet för anbudsinfordran avser kommersiella banker eller betaltjänstleverantörer från Europeiska unionen för tillhandahållande av banktjänster för hantering av inkommande och utgående betalningar och betalkortstjänster. Denna del avser banktjänster för utgående betalningstransaktioner.
Del 3
Betalkortstjänster
Föremålet för anbudsinfordran avser kommersiella banker eller betaltjänstleverantörer från Europeiska unionen för tillhandahållande av banktjänster för hantering av inkommande och utgående betalningar och betalkortstjänster. Denna del avser betalkortstjänster.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 017-026937
Meddelande om upphandling
25/01/2017 00:00