Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om insamling av den mest aktuella informationen för ett visst antal...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
03/03/2017
Sista anbudsdag:
11/04/2017
Status:
Stängd
Information
VT/2017/005.
Undersökning om insamling av den mest aktuella informationen för ett visst antal ämnen i syfte att analysera de hälsomässiga, socioekonomiska och miljömässiga effekterna
Tillhandahållande av aktuella uppgifter avseende vissa ämnen för utarbetande av en konsekvensbedömningsrapport som behövs för att komplettera ett utkast till förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29.4.2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
03/03/2017 00:00
11/04/2017 17:00
20/04/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 044-079854
Meddelande om upphandling
03/03/2017 00:00