Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster p...
Upphandlande myndighet:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Publiceringsdatum i TED:
28/02/2017
Sista anbudsdag:
12/04/2017
Status:
Stängd
Information
161920/4271.
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter
Eurofounds målsättning är att upprätta ett nätverk av korrespondenter som ska tillhandahålla både planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran. Nätverket ska fungera som en inmatningsmekanism genom att säkerställa löpande leverans av informationsforskningstjänster som krävs för det framgångsrika genomförandet av Eurofounds nya programperiod 2017–2020. Nätverket kommer även att användas för att bistå, dock endast i begränsad omfattning, i tillhandahållandet av information för att stödja Eurofounds kommunikationsverksamheter. Dessutom kan de tjänster som efterfrågas vid behov utvidgas till att inbegripa andra uppgifter på begäran. Planerade rapporteringstjänster är av återkommande slag och kommer att vara inplanerade under hela året. Rapporteringstjänster på begäran avser huvudsakligen sådana tjänster som utförs mer sällan än årligen och tjänster där den exakta volymen inte är känd i förväg. 1 sammansatt kontrakt som omfattar både planerade tjänster och tjänster på begäran kommer att tilldelas varje korrespondent.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
28/02/2017 00:00
12/04/2017 17:00
21/04/2017 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Österrike
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Österrike.
Del 2
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Belgien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Belgien.
Del 3
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Bulgarien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Bulgarien.
Del 4
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Kroatien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Kroatien.
Del 5
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Cypern
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Cypern.
Del 6
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Tjeckien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Tjeckien.
Del 7
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Danmark
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Danmark.
Del 8
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Estland
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Estland.
Del 9
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Finland
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Finland.
Del 10
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Frankrike
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Frankrike.
Del 11
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Tyskland
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Tyskland.
Del 12
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Grekland
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Grekland.
Del 13
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Ungern
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Ungern.
Del 14
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Irland
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Irland.
Del 15
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Italien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Italien.
Del 16
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Lettland
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Lettland.
Del 17
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Litauen
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Litauen.
Del 18
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Luxemburg
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Luxemburg.
Del 19
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Malta
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Malta.
Del 20
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Nederländerna
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Nederländerna.
Del 21
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Polen
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Polen.
Del 22
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Portugal
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Portugal.
Del 23
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Rumänien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Rumänien.
Del 24
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Slovakien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Slovakien.
Del 25
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Slovenien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Slovenien.
Del 26
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Spanien
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Spanien.
Del 27
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Sverige
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Sverige.
Del 28
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Förenade kungariket
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Förenade kungariket.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 072-136290
Rättelse
12/04/2017 00:00
2017/S 041-074208
Meddelande om upphandling
28/02/2017 00:00