Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster p...
Upphandlande myndighet:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Publiceringsdatum i TED:
28/02/2017
Sista anbudsdag:
12/04/2017
Status:
Stängd
Information
161920/4271.
Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter
Eurofounds målsättning är att upprätta ett nätverk av korrespondenter som ska tillhandahålla både planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran. Nätverket ska fungera som en inmatningsmekanism genom att säkerställa löpande leverans av informationsforskningstjänster som krävs för det framgångsrika genomförandet av Eurofounds nya programperiod 2017–2020. Nätverket kommer även att användas för att bistå, dock endast i begränsad omfattning, i tillhandahållandet av information för att stödja Eurofounds kommunikationsverksamheter. Dessutom kan de tjänster som efterfrågas vid behov utvidgas till att inbegripa andra uppgifter på begäran. Planerade rapporteringstjänster är av återkommande slag och kommer att vara inplanerade under hela året. Rapporteringstjänster på begäran avser huvudsakligen sådana tjänster som utförs mer sällan än årligen och tjänster där den exakta volymen inte är känd i förväg. 1 sammansatt kontrakt som omfattar både planerade tjänster och tjänster på begäran kommer att tilldelas varje korrespondent.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
28/02/2017 00:00
12/04/2017 17:00
21/04/2017 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Österrike Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Österrike.
Del 2 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Belgien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Belgien.
Del 3 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Bulgarien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Bulgarien.
Del 4 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Kroatien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Kroatien.
Del 5 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Cypern Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Cypern.
Del 6 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Tjeckien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Tjeckien.
Del 7 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Danmark Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Danmark.
Del 8 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Estland Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Estland.
Del 9 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Finland Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Finland.
Del 10 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Frankrike Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Frankrike.
Del 11 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Tyskland Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Tyskland.
Del 12 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Grekland Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Grekland.
Del 13 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Ungern Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Ungern.
Del 14 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Irland Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Irland.
Del 15 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Italien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Italien.
Del 16 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Lettland Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Lettland.
Del 17 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Litauen Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Litauen.
Del 18 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Luxemburg Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Luxemburg.
Del 19 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Malta Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Malta.
Del 20 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Nederländerna Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Nederländerna.
Del 21 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Polen Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Polen.
Del 22 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Portugal Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Portugal.
Del 23 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Rumänien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Rumänien.
Del 24 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Slovakien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Slovakien.
Del 25 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Slovenien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Slovenien.
Del 26 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Spanien Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Spanien.
Del 27 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Sverige Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Sverige.
Del 28 Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran – nätverk av Eurofound-korrespondenter – Förenade kungariket Tillhandahållande av planerade rapporteringstjänster och rapporteringstjänster på begäran med anknytning till Förenade kungariket.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 072-136290 Rättelse 12/04/2017 00:00
2017/S 041-074208 Meddelande om upphandling 28/02/2017 00:00