Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
UCA 17/004 Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbe...
Upphandlande myndighet:
Council of the European Union
Publiceringsdatum i TED:
09/03/2017
Sista anbudsdag:
28/04/2017
Status:
Stängd
Information
UCA 17/004.
UCA 17/004 Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom områdena arkitektur (del 1) och byggnadsteknik (del 2) för rådets byggnader
Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd (rådets generalsekretariat [General Secretariat of the Council – GSC]) avser teckna 2 successiva multipla ramavtal, enligt följande: — Del 1: undersökningsuppdrag inom området arkitektur. — Del 2: undersökningsuppdrag inom området byggnadsteknik. Dessa uppdrag kan bestå av följande 2 typer: — Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av arbeten, inbegripet flera eller samtliga preliminära projekteringsetapper, tillstånd om nödvändigt, ritningar, stöd under anbudsinfordringar, övervakning av utförande av arbeten samt godkännande av projekt avseende omstrukturering, utbyggnad, renovering och/eller restaurering. — Ad hoc-stöd eller konsultuppdrag inom området byggnation. Sekretariatet kommer att ingå upp till 6 successiva ramavtal (3 per del) för en identisk total löptid på 7 år.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
09/03/2017 00:00
28/04/2017 16:00
05/05/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom området arkitektur
Tjänsterna omfattar följande: — Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av arbeten inom området arkitektur, inbegripet flera eller samtliga preliminära projekteringsetapper, tillstånd om nödvändigt, ritningar, stöd under anbudsinfordringar, övervakning av utförande av arbeten samt godkännande av projekt avseende omstrukturering, utbyggnad, renovering och/eller restaurering. — Ad hoc-stöd eller konsultuppdrag inom området byggnation. De berörda byggnaderna är följande: — Justus Lipsius-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som är huvudkontor för Europeiska unionens råd och dess sekretariat. Den har en total bruttoyta på 228 000 m2. Den färdigställdes 1995 och huserar konferensinfrastruktur, kontor, restauranger, idrottsanläggningar, tryckeri- och lagerlokaler och bilparkeringar. — Lex-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 81 000 m2. Den färdigställdes 2007 och huserar konferensrum, kontor, en restaurang, lagerlokaler och bilparkeringar. — Europa-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 71 000 m2. Den färdigställdes 2016 och huserar konferensrum, kontor, restauranger och bilparkeringar. — Förskolan belägen på avenue de la Brabançonne i Bryssel, som har en total bruttoyta på 6 000 m2. Den färdigställdes 2006. — Lagerlokalen som för närvarande är belägen i Overijse, som kommer att ersättas av en annan lagerlokal i Neder-Over-Heembeek under 2017.
Del 2
Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom området byggnadsteknik
Tjänsterna omfattar följande: — Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av arbeten inom området byggnadsteknik, inbegripet flera eller samtliga preliminära projekteringsetapper, tillstånd om nödvändigt, ritningar, stöd under anbudsinfordringar, övervakning av utförande av arbeten samt godkännande av projekt avseende omstrukturering, utbyggnad, renovering och/eller restaurering. — Ad hoc-stöd eller konsultuppdrag inom området byggnation. De berörda byggnaderna är följande: — Justus Lipsius-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som är huvudkontor för Europeiska unionens råd och dess sekretariat. Den har en total bruttoyta på 228 000 m2. Den färdigställdes 1995 och huserar konferensinfrastruktur, kontor, restauranger, idrottsanläggningar, tryckeri- och lagerlokaler och bilparkeringar. — Lex-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 81 000 m2. Den färdigställdes 2007 och huserar konferensrum, kontor, en restaurang, lagerlokaler och bilparkeringar. — Europa-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 71 000 m2. Den färdigställdes 2016 och huserar konferensrum, kontor, restauranger och bilparkeringar. — Förskolan belägen på avenue de la Brabançonne i Bryssel, som har en total bruttoyta på 6 000 m2. Den färdigställdes 2006. — Lagerlokalen som för närvarande är belägen i Overijse, som kommer att ersättas av en annan lagerlokal i Neder-Over-Heembeek under 2017.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 075-144253
Rättelse
15/04/2017 00:00
2017/S 070-131577
Rättelse
08/04/2017 00:00
2017/S 048-087554
Meddelande om upphandling
09/03/2017 00:00