Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om de huvudsakliga utvecklingarna inom postsektorn (2013–2016)
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
25/03/2017
Sista anbudsdag:
15/05/2017
Status:
Stängd
Information
621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
Undersökning om de huvudsakliga utvecklingarna inom postsektorn (2013–2016)
Undersökningen kommer att utgöra en viktig del av kommissionens åtagande om att övervaka postmarknaden och noggrant utvärdera regelverkets effektivitet och ändamålsenlighet. Genom undersökningen ska i synnerhet objektiva uppgifter och bevis tillhandahållas för bedömning av den pågående och framtida lämpligheten avseende EU:s nuvarande rättsliga ram (dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15.12.1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna [postdirektivet (Postal Services Directive – PSD)]) i medlemsstaterna i EU och EES, och för att möjliggöra en omfattande bedömning av postsektorn. Resultaten kommer att användas som viktiga underlag för skyldigheten enligt artikel 23 i PSD att överlämna en rapport om genomförandet av PSD till Europaparlamentet och rådet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Villkoren anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/03/2017 00:00
08/05/2017 23:59
12/05/2017 00:00
15/05/2017 16:00
17/05/2017 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 060-111277 Meddelande om upphandling 25/03/2017 00:00