Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rådgivnings-, riktmärknings- och konsulttjänster avseende informations- och komm...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Publiceringsdatum i TED:
15/03/2017
Sista anbudsdag:
17/05/2017
Status:
Stängd
Information
DIGIT/R3/PO/2016/019.
Rådgivnings-, riktmärknings- och konsulttjänster avseende informations- och kommunikationsteknik (ABC IV)
Förvärv av rådgivnings-, riktmärknings- och konsulttjänster rörande informations- och kommunikationsteknik. Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
15/03/2017 00:00
17/05/2017 23:59
24/05/2017 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Rådgivningstjänster (forskning och rådgivning)
Rådgivningstjänsterna ska täcka de deltagande EU-institutionernas behov avseende tillgång till standardinformation (offentliggjorda rapporter) och anpassad information (analytiker, handledning, lagarbete, nätverksbyggande evenemang etc.) för att stödja beslutsfattande på olika nivåer i en IT-organisation. Se internetadressen som anges i punkt I.3 för ytterligare upplysningar.
Del 2
Riktmärkningstjänster (riktmärkning och översyn av leveranskvalitet)
Riktmärkning är en strukturerad jämförande process som ger ett mått på en organisations tjänster, IT-infrastrukturer, produkter och processer med avseende på bästa praxis, normramverk eller mot dess likar. Riktmärkningstjänster ska täcka de deltagande EU-institutionernas behov avseende riktmärkning och översyn av leveranskvalitet. Se internetadressen som anges i punkt I.3 för ytterligare upplysningar.
Del 3
Konsulttjänster (konsulttjänster och studier på hög nivå)
Konsulttjänster (konsulttjänster och studier på hög nivå) ska täcka de deltagande EU-institutionernas behov avseende anpassad och individuell icke-standardinformation beträffande strategiska frågor och frågor på hög nivå. Se internetadressen som anges i punkt I.3 för ytterligare upplysningar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 083-159857
Rättelse
28/04/2017 00:00
2017/S 069-129668
Rättelse
07/04/2017 00:00
2017/S 052-095366
Meddelande om upphandling
15/03/2017 00:00