Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster inom området energieffektivitet och koldioxidutsläpp från ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
27/04/2013
Sista anbudsdag:
10/06/2013
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.2/FRA/2013/0007.
Ramavtal för tjänster inom området energieffektivitet och koldioxidutsläpp från tunga fordon: metod för simulering av tunga fordons utsläpp, certifiering, analys och utveckling av politik.
Den expertis som eftersöks inom ramen för detta multipla ramavtal kommer att användas vid utarbetandet, sammanställningen, lönsamhetsanalysen och konsekvensbedömningsanalysen av politik för att hämma koldioxidutsläpp från tunga fordon.Detta kan i synnerhet komma att inbegripa vidareutveckling av mätmetoden och simuleringsverktyg för tunga fordons utsläpp samt av certifieringsförfaranden avseende tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, utvärdering av vilken inverkan vägtransportlagstiftningen har på klimatförändringar, möjligheten att hämma tunga fordons energiförbrukning och koldioxidutsläpp samt utarbetandet av politiska åtgärder som hämmar dessa utsläpp.Anbudsgivare ska täcka samtliga planerade tänkbara tjänster. De specifika målen för vart och ett av tjänstekontrakten kommer att anges i det tillhörande förfrågningsunderlaget.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
27/04/2013 00:00
Ingen text
10/06/2013 16:00
21/06/2013 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 083-138907
Meddelande om upphandling
27/04/2013 00:00