Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt sekretariat för Adco-gruppen inom ramen för förordningen om byggprodukt...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
20/04/2017
Sista anbudsdag:
12/06/2017
Status:
Stängd
Information
609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
Tekniskt sekretariat för Adco-gruppen inom ramen för förordningen om byggprodukter (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011)
Syftet med detta kontrakt är att sörja för tillbörligt tekniskt stöd till samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter inom området marknadskontroll enligt förordningen om byggprodukter (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, förordningen om byggprodukter [Construction Products Regulation – CPR]). Detta samarbete äger främst rum inom Adco-CPR-gruppen, som redan genom det föregående direktivet (89/106/EEG, byggproduktdirektivet [CPD – Construction Products Directive]) inrättades av medlemsstaternas behöriga myndigheter för marknadskontroll. Mer specifikt ska uppdragstagaren bistå ordföranden för nämnda grupp med att förbereda dess möten och därvid fungera som dess tekniska sekretariat: Arbetsuppgifterna för det administrativa sekretariat som tillhandahåller logistiskt stöd till förmån för gruppens arbete behandlas inom ramen för ett annat kontrakt. Vidare ska uppdragstagaren även tillhandahålla tekniskt stöd till förmån för de arbetsgrupper som inrättats inom ramen för Adco och för organisering av olika andra samarbetsåtgärder mellan nämnda myndigheter i medlemsstater (Member State – MS), i synnerhet programmet för gemensam marknadskontroll.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/04/2017 00:00
12/06/2017 16:00
14/06/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 077-148139 Meddelande om upphandling 20/04/2017 00:00