Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Juridiska tjänster
Upphandlande myndighet:
European Police Office (Europol)
Publiceringsdatum i TED:
23/03/2017
Sista anbudsdag:
18/04/2017
Status:
Stängd
Information
1701/G2/N.
Juridiska tjänster
Detta förfarandes omfattning rör tillhandahållande av juridiska tjänster, uppdelat i följande 5 delar: Del 1: nederländsk handelsrätt, inbegripet avtalsrätt, lagstiftning rörande IKT/immaterialrätt (intellectual property – IP), integritetsskydd och dataskydd, skatterätt och möjlig representation i domstol (ramavtal med 1 uppdragstagare). Del 2: nederländsk arbetsrätt, inbegripet beskattningsrätt, pensions- och förmånsrätt samt arbetsmiljörätt (ramavtal med 1 uppdragstagare). Del 3: EU:s upphandlingsrätt, inbegripet rådgivning och möjlig representation inför tribunalen (ramavtal med 1 uppdragstagare). Del 4: belgisk handelsrätt, inbegripet avtalsrätt, lagstiftning rörande IKT/immaterialrätt, integritetsskydd och dataskydd, skatterätt och möjlig representation i domstol (ramavtal med 1 uppdragstagare). Del 5: EU:s lagstiftning om sysselsättning och civilförvaltning, inbegripet rådgivning och möjlig representation inför tribunalen (multipelt ramavtal med 3 uppdragstagare – förnyad anbudsinfordran).
Tjänster
Förhandlat förfarande under konkurrens
Stängd
Markerad
Milstolpar
23/03/2017 00:00
11/04/2017 13:00
Ingen text
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Ingen text
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Del 1: nederländsk handelsrätt, inbegripet avtalsrätt, lagstiftning rörande IKT/immaterialrätt, integritetsskydd och dataskydd, skatterätt och möjlig representation i domstol Del 1: Europols kontrakt regleras i allmänhet av unionsrätten som vid behov kompletteras av nederländsk lag. Domstolarna i Haag har jurisdiktion över tvister som uppstår i samband med tolkningen och/eller tillämpningen av kontraktet. Europol har ingen intern nederländsk kvalificerad jurist, därför behövs ibland nederländsk juridisk rådgivning rörande handelsrättsliga frågor. Rådgivning kan även gälla frågor som rör licensvillkor för programvara och deras tolkning enligt nederländsk lag samt frågor om integritetsskydd och dataskydd.
Del 2 Del 2: nederländsk arbetsrätt, inbegripet beskattningsrätt, pensions- och förmånsrätt samt arbetsmiljörätt För del 2: Europol tillämpar Nederländernas arbetsmiljönormer. Nederländsk juridisk rådgivning behövs ibland rörande frågor om arbetsrätt, inbegripet pensions- och förmånsrätt, sociallagstiftning och skatterätt.
Del 3 Del 3: EU:s upphandlingsrätt, inbegripet rådgivning och möjlig representation inför tribunalen Del 3: Europol har intern juridisk expertis avseende upphandling. Detta innebär att det grundläggande arbetet kommer att göras internt och juridisk rådgivning kommer att avse särskilda detaljer (t.ex. kritiska synpunkter om svaromål som utarbetats av Europol) och taktisk rådgivning samt möjliga översättningar till franska. Europols rättsliga arbetsgrupp måste engageras och konsulteras under varje steg av förfarandena.
Del 4 Del 4: belgisk handelsrätt, inbegripet avtalsrätt, lagstiftning rörande IKT/immaterialrätt, integritetsskydd och dataskydd, skatterätt och möjlig representation i domstol För del 4: Europol deltar i interinstitutionella upphandlingsförfaranden (dvs. anbudsförfaranden som anordnas av Europeiska kommissionen på uppdrag av EU:s institutioner och byråer). De kontrakt som upprättas till följd av upphandlingsförfarandena styrs av belgisk lag och jurisdiktionen för domstolen i Bryssel. Europol behöver ibland specialiserad rådgivning om belgisk allmän handelsrätt. Rådgivning kan även gälla frågor som rör licensvillkor för programvara och deras tolkning enligt belgisk lag samt frågor om integritetsskydd och dataskydd.
Del 5 EU:s lagstiftning om sysselsättning och civilförvaltning, inbegripet rådgivning och möjlig representation inför tribunalen För del 5: Europol ger arbete åt tjänstemän enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Europol har intern juridisk expertis och önskar ha möjligheten (men inte skyldigheten) att använda sig av en advokatbyrås tjänster, genom ett ramavtal (framework contract – FWC) som kan följa av detta upphandlingsförfarande. Europols rättsliga arbetsgrupp måste engageras och konsulteras under varje steg av förfarandena.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 058-107188 Meddelande om upphandling 23/03/2017 00:00