Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd och teknisk support för utvärderingen av förslag till Life+.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
18/01/2012
Sista anbudsdag:
28/02/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.E.3/FRA/2012/0002
Stöd och teknisk support för utvärderingen av förslag till Life+.
Det övergripande syftet med detta ramavtal är att tillhandahålla Europeiska kommissionen (GD Miljö) följande tjänster: — Stöd och teknisk support för utvärdering och granskning av de förslag som lämnats in under de 2 senaste årliga ansökningsomgångarna för bidrag till insatser genom Life+, vilka planeras offentliggöras under början av 2012 och 2013.— Stöd och teknisk support för utvärdering och granskning av förslag som lämnats in under den senaste årliga ansökningsomgången för driftsbidrag inom ramen för Life+, till förmån för europeiska icke-statliga miljöorganisationer, vilka planeras offentliggöras i början av hösten 2012. I enlighet med detta kommer detta ramavtal att erfordra att uppdragstagaren förser kommissionen med en arbetsgrupp som kan täcka detta bistånd och som kan besvara specifika förfrågningar som utfärdas av kommissionen. Dessa specifika förfrågningar inbegriper detaljerade tekniska krav för varje uppgift som leder till specifika avtal.Kommissionen kommer att fortsätta att vara ensam ansvarig för anordnande och genomförande av de årliga utvärderings- och granskningsförfarandena, och kommer att vara ansvarig för det slutliga godkännandet av resultaten för alla utvärderings- och granskningsetapper. De huvudsakliga resultaten kommer att avtalas som en del av de specifika avtal som genomförts inom ramen för ramavtalet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
18/01/2012 00:00
Ingen text
28/02/2012 16:00
09/03/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 11-015911
Meddelande om upphandling
18/01/2012 00:00