Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Medicinska tjänster
Upphandlande myndighet:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Publiceringsdatum i TED:
22/03/2017
Sista anbudsdag:
17/05/2017
Status:
Stängd
Information
PROC/2017/01.
Medicinska tjänster
Esma, ISS och GSA avser att ingå ett ramavtal med målsättningen att upprätta tjänster avseende ett medicinskt centrum och en läkare inom yrkesmedicin. Det medicinska centrumet ska tillhandahålla nödvändiga medicinska tjänster för rekrytering och årliga förebyggande medicinska undersökningar av personal. Läkaren inom yrkesmedicin ska tillhandahålla nödvändiga medicinska tjänster för att uppfylla de tillämpliga behoven vad gäller hälsokontroll avseende personal. Alla dessa tjänster omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och andra tillämpliga regler inom Europeiska unionen.
Tjänster
Förhandlat förfarande under konkurrens
Stängd
Markerad
Milstolpar
22/03/2017 00:00
17/05/2017 16:00
17/05/2017 16:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Centrum för medicinsk diagnos för nödvändiga medicinska tester och analyser för rekrytering och årliga förebyggande medicinska undersökningar av personal
Följande förteckning över uppgifter är preliminär och inte uttömmande. Inom ramen för denna del kan det medicinska centrumet komma att åta sig att hantera — medicinska undersökningar vid nyanställning, — årliga förebyggande medicinska undersökningar.
Del 2
Tillhandahållande av en läkare inom yrkesmedicin
Följande förteckning över uppgifter är preliminär och inte uttömmande. Inom ramen för denna del kan läkaren inom yrkesmedicin komma att åta sig att — utfärda intyg om lämplighet vid medicinska undersökningar vid nyanställning, — genomföra årliga förebyggande medicinska undersökningar, — bedöma arbetsmiljö, — uppfylla särskilda krav och behov avseende vaccinationer, — bli involverad i eventuella kommittéer för personer med funktionsnedsättning, — tillhandahålla rådgivning beträffande sjukfrånvaro samt bekräfta nämnda frånvaro.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 057-105057
Meddelande om upphandling
22/03/2017 00:00