Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Pilotprojekt avseende tillhandahållande av stöd till kvinnor med alkoholproblem ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publiceringsdatum i TED:
24/05/2017
Sista anbudsdag:
26/06/2017
Status:
Stängd
Information
SANTE/2016/C4/075.
Pilotprojekt avseende tillhandahållande av stöd till kvinnor med alkoholproblem för att minska riskerna särskilt under graviditeten
Genom kontraktet kommer en översikt att ske av initiativ samt bra och bästa praxis för att minska omfattningen av alkoholrelaterade skador hos kvinnor i fertil ålder, särskilt hos gravida kvinnor, inklusive de från en mindre gynnad bakgrund, som även ska omfatta de befintliga tillhörande utbildningsmetoderna. Genom kontraktet kommer man sedan att utarbeta, testa och utvärdera riktlinjer och ett utbildningspaket för vårdpersonal och socialarbetare för att stödja en minskning av omfattningen av alkoholrelaterade skador hos kvinnor i fertil ålder, särskilt hos gravida kvinnor, inklusive de från en mindre gynnad bakgrund. Genom kontraktet ska man förbättra tillgången till förebyggande åtgärder för kvinnor i fertil ålder, särskilt för gravida kvinnor, som även befinner sig i utsatta situationer och som riskerar att få eller har alkoholrelaterade problem. Genom kontraktet ska man i slutändan bidra till att minska antalet barn som exponeras för alkohol i livmodern och barn som lider av fetalt alkoholsyndrom (fetal alcohol syndrome – FAS), fetala alkoholspektrumstörningar (fetal alcohol spectrum disorders – FASD) eller kognitiva beteendestörningar genom alkoholexponering (neurobehavioral disorder-alcohol exposed – ND-AE).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
24/05/2017 00:00
Ingen text
Ingen text
26/06/2017 17:00
03/07/2017 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 099-195207 Meddelande om upphandling 24/05/2017 00:00