Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniska sekretariat för gruppen av anmälda organ inom ramen för följande direkt...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
29/04/2017
Sista anbudsdag:
06/06/2017
Status:
Stängd
Information
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Tekniska sekretariat för gruppen av anmälda organ inom ramen för följande direktiv: direktiven om ATEX, maskiner, elektromagnetisk kompatibilitet, hissar, tryckbärande anordningar/enkla tryckkärl och gasanordningar
Del 1: ATEX: tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26.2.2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Del 2: maskiner: tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17.5.2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG. Del 3: elektromagnetisk kompatibilitet (electromagnetic compatibility – EMC): tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU. Del 4: hissar: tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26.2.2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Del 5: tryckbärande anordningar: tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 26.2.2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl. Del 6: gasanordningar: tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30.11.2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9.3.2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Explosionsfarliga omgivningar (ATEX) – Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU
Syftet med denna anbudsinfordran är att utse det tekniska sekretariatet för den grupp av anmälda organ som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26.2.2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.
Del 2
Maskindirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG)
Syftet med denna anbudsinfordran är att utse det tekniska sekretariatet för den grupp av anmälda organ som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17.5.2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG.
Del 3
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU
Syftet med denna anbudsinfordran är att utse det tekniska sekretariatet för den grupp av anmälda organ som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26.2.2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet.
Del 4
Hissdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU)
Syftet med denna anbudsinfordran är att utse det tekniska sekretariatet för den grupp av anmälda organ som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26.2.2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.
Del 5
Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) – Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU och enkla tryckkärl – Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU
Syftet med denna anbudsinfordran är att utse det tekniska sekretariatet för gruppen av organ för bedömning av överensstämmelse som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 26.2.2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl.
Del 6
Gasanordningsdirektivet (GAD) (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG) och gasanordningsförordningen (GAR) (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426)
Syftet med denna anbudsinfordran är att utse det tekniska sekretariatet för den grupp av anmälda organ som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30.11.2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Samma tekniska sekretariat ska även på motsvarande sätt bistå samordningsgruppen för de anmälda organen med avseende på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9.3.2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG för att säkerställa kontinuitet i samarbetet mellan de anmälda organen inom ramen för förordningen som kommer att helt upphäva gasanordningsdirektivet (Gas Appliance Directive – GAD) från och med 21.4.2018.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 097-190781
Rättelse
20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471
Meddelande om upphandling
29/04/2017 00:00