Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Integrering av klimatförändringar i landsbygdsutvecklingspolitik efter 2013.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
02/05/2013
Sista anbudsdag:
14/06/2013
Status:
Stängd
Information
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Integrering av klimatförändringar i landsbygdsutvecklingspolitik efter 2013.
Det främsta syftet med denna undersökning är att tillhandahålla tekniska riktlinjer och riktlinjer för förvaltningsmyndigheter i medlemsstater, nämligen följande:— En inventering, med en förteckning över och som beskriver särdragen hos nya och innovativa typer av verksamheter (regionalt åtskilda verksamheter för anpassning och begränsning):o Ska rymmas inom åtgärder för landsbygdsutveckling med särskild prioritering och behandling av klimatmålen.o Ska påvisa ett bidrag till EU:s prioritering av grön tillväxt.— Rekommendationer och exempel avseende hur klimatförändringar kan behandlas inom ramen för andra instrument för landsbygdsutveckling, såsom instrument och samarbetsåtgärder inom ramen för Leader (artikel 36 i förordningen).— Exempel på relevanta kombinationer av åtgärder för varje huvudområde för unionens landsbygdsutveckling vilka har anknytning till klimatförändringar.— Kriterier för bedömning av hur relevanta kombinationer av åtgärder kan mätas vad gäller deras klimateffekter och bidrag till framsteg mot grön tillväxt, i synnerhet vad gäller skapande av arbetstillfällen.Ett ytterligare syfte inom ramen för kontraktet är att bistå kommissionen i att sprida undersökningens resultat genom att utarbeta uppsökningsverktyg och stödja ett seminarium.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
02/05/2013 00:00
Ingen text
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 085-143160
Meddelande om upphandling
02/05/2013 00:00