Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Etapp 2 av den europeiska plattformen för företag och biologisk mångfald.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
04/05/2013
Sista anbudsdag:
17/06/2013
Status:
Stängd
Information
ENV.B.2/SER/2013/0018.
Etapp 2 av den europeiska plattformen för företag och biologisk mångfald.
Etapp 2 av EU:s plattform för företag och biologisk mångfald (B@B) är en fortsättning på den föregående plattformen.Den europeiska plattformen för företag och biologisk mångfald (B@B) varade i 3 år och kontraktet (med IUCN) avslutades i oktober. Den omfattade följande 6 sektorer: jordbruk, skogsbruk, finans, livsmedelstillgång, utvinningsindustri (förutom energi) och turism. Allt material från seminarier, publikationer, fallstudier etc. finns på http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htmlPlattformen var effektiv med avseende på kommunikationsverksamheter och att öka medvetenheten om de olika sätt på vilka företag kan stödja biologisk mångfald. Viss användbar bästa praxis med anknytning till benchmarking rörande, i synnerhet, övervakning av biologisk mångfald utvecklades även.Etapp 2 av EU:s plattform för företag och biologisk mångfald (B@B) kommer att vara öppen för alla företagssektorer. Genom denna plattform kommer vissa verksamheter från den tidigare plattformen att fortskrida, och den kommer även att styras i nya riktningar såsom tematiska arbetsuppgifter avseende redovisning av naturkapital, biologisk mångfald och innovation samt innovativa finansieringsmekanismer för biologisk mångfald inom den privata sektorn. Målsättningarna inbegriper följande:1) Tillhandahållande av ett forum på EU-nivå för en permanent och strategisk dialog avseende uppnåendet av mål inom ramen för strategin för biologisk mångfald fram till 2020.2) Samarbete med företag i syfte att utveckla verktyg och metoder som ska främja integrationen av beaktanden med avseende på biologisk mångfald i affärspraxis.3) Stöd till de åtgärder som vidtas av medlemsstater genom uppmuntrande och främjande av potentiella synergier mellan olika nationella åtgärder och mellan EU-nivå och nationell nivå.4) Främjande av bättre kommunikation, ökad medvetenhet och förbättrad samordning i förhållande till företagsverksamhet och verksamhet avseende biologisk mångfald.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
04/05/2013 00:00
Ingen text
17/06/2013 16:00
01/07/2013 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 087-146810
Meddelande om upphandling
04/05/2013 00:00