Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Integrerade kommunikationstjänster för att öka medvetenheten inom EU om värdet a...
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
15/04/2017
Sista anbudsdag:
12/06/2017
Status:
Stängd
Information
AO/004/17.
Integrerade kommunikationstjänster för att öka medvetenheten inom EU om värdet av immateriella rättigheter och skadorna av immaterialrättsintrång (2 delar)
Syftet med anbudsinfordran är att tillhandahålla EUIPO, och i synnerhet Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, ett ramavtal för utformning, genomförande och uppföljning av informations- och kommunikationskampanjer, i syfte att — förbättra förståelsen av värdet av immateriella rättigheter, inbegripet industriell äganderätt (varumärken, mönster, patent, geografiska beteckningar, växtförädlarrätt), upphovsrätt och rättigheter med anknytning till upphovsrätt, — förbättra medvetenheten om och förståelsen av omfattningen och konsekvenserna av intrång i immateriella rättigheter, — överbrygga kunskapsklyftan/medvetenhetsklyftan bland målgrupper med avseende på dessa frågor och i slutändan på lång sikt ändra beteendet avseende förfalskning och pirattillverkning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Medierelationer och mediekampanjer Denna del omfattar stöd, övervakning och konsekvensmätning avseende medierelationer samt inköp och reklam inom medieområdet. De medier som planeras i denna del är traditionella medier (audiovisuella [audiovisual – AV] sådana och onlinemedier, allmän press och fackpress) och sociala medier. Den omfattar utformning, genomförande, samordning och utvärdering/mätning av medieåtgärder och uppnådd täckning.
Del 2 PR och kommunikationskampanjer Denna del omfattar utformning och konstnärligt arbete, utkast och redigering, audiovisuell och grafisk produktion samt PR-verksamhet, elektronisk kommunikation och marknadsföring i samband med kampanjer.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 088-171163 Rättelse 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Meddelande om upphandling 15/04/2017 00:00