Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av Frontexmärkta reflexvästar
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
11/04/2017
Sista anbudsdag:
12/05/2017
Status:
Stängd
Information
Frontex/OP/250/2016/AH.
Ramavtal för tillhandahållande av Frontexmärkta reflexvästar
Upphandlingen är indelad i följande 3 delar enligt typen av väst: Del 1 – standardvästar. Del 2 – särskilda västar. Del 3 – specialanpassade västar.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
11/04/2017 00:00
12/05/2017 23:59
19/05/2017 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Standardvästar
Standardvästar. Beskrivning: — Västens utformning ska vara i strikt överensstämmelse med provexemplaret som tillhandahålls i bilaga 1 till kravspecifikationerna. — Kvaliteten på västarna ska vara förenlig med de kvalitetskrav som beskrivs i punkt 3.3.1 i kravspecifikationerna. — De erfordrade storlekarna är small (S), medium (M), large (L), extra large (XL) eller justerbar lösning med flera storleksnivåer som täcker storlekarna S till XL. — Beräknad årlig kvantitet per storlek är följande: S: 1 000; M: 2 000; L: 2 000; XL: 1 000.
Del 2
Särskilda västar
Särskilda typer av reflexvästar. Beskrivning: — 10 olika västmodeller vars utformning ska vara i strikt enlighet med de provexemplar som tillhandahålls i bilaga 2 till kravspecifikationerna. — Kvaliteten på produkterna ska vara förenlig med de kvalitetskrav som beskrivs i punkt 3.3.2 i kravspecifikationerna (terms of reference – TOR). — Erfordrade storlekar är justerbar lösning med flera storleksnivåer som täcker storlekarna S till XL. — Beräknad årlig kvantitet är följande: 1:a året: 5 500; De följande åren: 2 500.
Del 3
Specialanpassade västar
Befintliga västar som ska anpassas. Beskrivning: — Befintliga västar, tillgängliga vid Frontex, som ska anpassas genom tillägg av ett tryckt med byråns fullständiga namn enligt vad som anges i bilaga 3 till kravspecifikationerna. — Kvaliteten ska vara förenlig med kraven i punkt 3.3.3 i kravspecifikationerna. — Beräknad total kvantitet: upp till 1 800 enheter.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 071-133849
Meddelande om upphandling
11/04/2017 00:00