Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Åtgärder för att upprätthålla den förberedande åtgärden Best för att främja beva...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
14/05/2013
Sista anbudsdag:
02/09/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.2/SER/2013/0020.
Åtgärder för att upprätthålla den förberedande åtgärden Best för att främja bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och...
Inom ramen för kontraktet planeras upprättande av en struktur/plattform som ska möjliggöra och främja informationsutbyte om tillgänglig finansiering från olika källor (Europeiska kommissionen, men även medlemsstater och andra möjliga partner – från internationella finansinstitut till icke-statliga organisationer till företag) för projekt som syftar till bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier. Denna struktur/plattform ska tillgängliggöra information mellan finansiärer och möjliga projektledare samt bidra till utarbetandet av nödvändiga stödmekanismer, inbegripet profiler för regionala ekosystem.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
14/05/2013 00:00
Ingen text
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Upprättande och främjande av den interaktiva plattformen
Del 1 – upprättande och främjande av den interaktiva plattformen inbegriper följande uppgifter: Upprättande av en arbetsgrupp för Best som stöds av regionala kunskapshubbar, utveckling och förvaltning av en interaktiv webbplats, upprättande av en styrkommitté och anordnande av möten för styrkommittén 2 gånger om året, möjliggörande och främjande av informationsutbyte om tillgänglig finansiering, hävstångseffekt för finansieringen och spridning samt utarbetande av strategier för Best, i nära samarbete med pågående verksamheter, med lokala och regionala myndigheter och samhällsgrupper samt det civila samhället.
Del 2
Regional utveckling av profiler för ekosystem
Del 2 – utarbetande av profiler för regionala ekosystem inbegriper en inventering av befintliga profiler för ekosystem på lokal eller regional nivå, i EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier, och pågående arbete med profiler för regionala ekosystem i syfte att undvika dubbelarbete och möjliggöra synergier med pågående verksamheter som är relevanta samt upprättande av profiler för regionala ekosystem med hjälp av lokala aktörer, med stöd av de regionala kunskapshubbarna som ska etableras inom ramen för del 1 och i nära samarbete med befintligt och pågående arbete.Upprättandet av profiler för regionala ekosystem måste samordnas effektivt för att säkerställa den övergripande kvaliteten och möjliggöra ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis. För anbud som omfattar både del 1 och del 2 ska denna samordning utföras av den arbetsgrupp för Best som upprättas inom ramen för del 1.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 092-155802
Meddelande om upphandling
14/05/2013 00:00