Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till utveckling av specialistkompetens: stordata, sakernas internet och cyb...
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
19/04/2017
Sista anbudsdag:
10/07/2017
Status:
Stängd
Information
EASME/COSME/2017/007.
Stöd till utveckling av specialistkompetens: stordata, sakernas internet och cybersäkerhet för SMF
Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt för forskning, identifiering, utformning, testning och validering av specifika åtgärder till stöd för utveckling av specialistkompetens med anknytning till stordata, sakernas internet (Internet of Things – IoT) och cybersäkerhet för SMF i Europa. Tjänstekontraktet kommer att genomföras i syfte att stödja de mål som fastställs i den nya kompetensagendan, i synnerhet i planen för sektorsamarbete avseende kompetens. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att skapa synergieffekter med verksamhet som härrör från förening av digital kompetens och arbetstillfällen, och åt att undvika dubbelarbete. Arbetetet ska baseras på en efterfrågestyrd, pragmatisk och resultatinriktad strategi med syftet att föreslå konkreta åtgärder och lösningar, inbegripet skapandet av en verktygslåda som syftar till att tillhandahålla lämpliga skräddarsydda lösningar för SMF. Resultaten av detta uppdrag ska bidra till att på kort och medellång sikt stärka anpassningsförmågan och kapaciteten hos arbetskraften vid SMF.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
19/04/2017 00:00
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 076-146540 Meddelande om upphandling 19/04/2017 00:00