Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Geografiskt strukturerat beslutsstödsverktyg för blandfisken
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
06/05/2017
Sista anbudsdag:
19/06/2017
Status:
Stängd
Information
EASME/EMFF/2017/010.
Geografiskt strukturerat beslutsstödsverktyg för blandfisken
Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt i syfte att utarbeta ett beslutsstödsverktyg (en vetenskaplig modell) som kommer att integrera hållbarheten för blandfiske (dvs. den tekniska interaktionen mellan fiskeflottor och fisk i eller utanför målgruppen) med ekonomiska och möjligen sociala dimensioner av fiske i Irländska sjön (Ices-sektionen VIIa) och i vattnen väster om Skottland (Ices-sektionerna VIa och VIb). En viktig aspekt av dess utformning ska vara inkluderingen av intressenter i utarbetandet av beslutsstödsverktyget och i utformningen av provförvaltningsscenarierna. Verktyget ska, som sin viktigaste tillämpning, bistå i tillhandahållandet av fleråriga planer genom att tillhandahålla ett sätt att granska och förbättra förvaltningsalternativ. Beslutsstödsverktyget, inom ramen för denna undersökning, kan bygga på beslutsstödsverktyg och resultat från tidigare projekt, eller kan vara helt nyutformat och ge liknande slags analys och resultat. De tjänster som ska tillhandahållas beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget (punkt 1.4).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 088-171165 Meddelande om upphandling 06/05/2017 00:00