Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Drift av en EU-helpdesk för stöd och främjande av miljölednings- och miljörevisi...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
15/05/2013
Sista anbudsdag:
26/06/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.C.1/SER/2013/0022.
Drift av en EU-helpdesk för stöd och främjande av miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas).
Enheten för hållbar produktion och konsumtion vid generaldirektoratet för miljö syftar till att säkerställa genomförandet av hållbara strategier och frivilliga metoder för näringslivet samt utarbetandet och främjandet av integreringen av miljökrav inom näringslivet och den inre marknaden. 1 av de frivilliga instrument som enheten med gott resultat har genomfört i nästan 20 år är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas). Emas är ett hanteringsverktyg för företag och andra organisationer för utvärdering, rapportering och förbättring av sin miljöprestanda. Företag har kunnat ta del av detta system sedan 1995, men det var ursprungligen endast för företag inom industrisektorer. Sedan 2001 har Emas dock varit öppet för alla ekonomiska sektorer, inbegripet offentliga och privata tjänster. Sedan 2009 har Emas även utvecklats till ett miljöinstrument som är tillämpligt i hela världen.Syftet med tjänstekontraktet avseende en helpdesk för Emas kommer att vara att utföra arbete till stöd för genomförandet och främjandet av Emas-systemet. För närvarande använder cirka 4 500 organisationer med över 12 000 anläggningar i Europa och i världen sig av Emas-instrumentet för frivillig och kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda. Organisationer som uppfyller alla krav som beskrivs i Emas-förordningen ((EG) nr 1221/2009) och som använder sig av en oberoende Emas-kontrollant för att kontrollera korrekt genomförande kan bli Emas-registrerade. De tjänster avseende en helpdesk för Emas som beskrivs i detta kontrakt bidrar inte enbart till korrekt genomförande av Emas-systemet, utan syftar även till att främja systemet utanför Emas område med målet att behålla och helst öka antalet Emas-registreringar. De slutliga målet är att systemets bidrag till förbättrad miljökvalitet i Europa ska öka.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
15/05/2013 00:00
Ingen text
26/06/2013 16:00
10/07/2013 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 093-157533
Meddelande om upphandling
15/05/2013 00:00