Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Expertutbildningsprogram inom ledarskap och ledning
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
29/04/2017
Sista anbudsdag:
19/06/2017
Status:
Stängd
Information
VP-1387.
Expertutbildningsprogram inom ledarskap och ledning
EIB inleder en anbudsinfordran i syfte att välja ut leverantörer som ska tillhandahålla ledarskapsutvecklingsprogram som består av formella utbildningstillfällen i grupp, skräddarsydda evenemang och individuellt stöd. Banken söker leverantörer med bred och hållbar erfarenhet inom utveckling och leverans av anpassade program och workshoppar i ledarskapsutveckling i en internationell miljö (privata företag och offentliga organisationer).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Program avseende framväxande ledarskap (ELP)
Tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för denna del omfattar utbildning som syftar till att utveckla kompetens inom medvetenhet, kommunikation och lagarbete. Målgruppen är erfarna yrkesmän med potential att inta en ledande roll på kort och medellång sikt (mellan 1 och 3 år). Erfarna yrkesmän med potential att inta en ledande roll har en universitetsexamen och vanligtvis mer än 10 års erfarenhet inom sitt specifika expertisområde. De har innehaft flera positioner för vilka kraven och uppgifterna har varit tillräckligt olika för att de ska ha kunnat förvärva de olika färdigheter och kunskaper som krävs för att leda ett arbetslag och hantera dess operativa utmaningar och personalutmaningar. Erfordrad varaktighet per utbildningstillfälle inom ramen för programmet är 3 dagar. Det kan tillhandahållas antingen under på varandra följande dagar eller under icke-sammanhängande dagar under en period på 3 månader. EIB förväntar sig att genomföra mellan 2 och 4 utbildningstillfällen inom ramen för programmet per år.
Del 2
Program avseende grunden för ledarskap (FLP)
Tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för denna del omfattar utbildning som syftar till att utveckla kompetens avseende att leda andra människor och att gå från en roll som specialist till en roll som gruppledare, enligt följande: Målgruppen är nyligen utsedda eller rekryterade enhetschefer. Detta är den första ledningsnivån enligt EIB:s personalhierarki. Erfordrad varaktighet per utbildningstillfälle inom ramen för programmet är 4 dagar, två gånger 2 på varandra följande dagar (2 x 2 dagar) under en period på 3 månader. EIB förväntar sig att genomföra mellan 2 och 4 utbildningstillfällen inom ramen för programmet per år. En frivillig alumnidag (uppföljningstillfälle) kan dessutom anordnas en gång per år på begäran av EIB för alla tidigare deltagare i programmet.
Del 3
Ledarskapsutvecklingsprogram (LDP)
Tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för denna del omfattar utbildning som hjälper chefer att bli ledare. Följande kompetens ska utvecklas: Målgruppen är nyligen utsedda eller rekryterade divisionschefer. Detta är den andra ledningsnivån enligt EIB:s personalhierarki (ledning på mellannivå). Erfordrad varaktighet per utbildningstillfälle är 6 dagar, två gånger 3 på varandra följande dagar (2 x 3 dagar) under en period på 3 månader.
Del 4
Fortsättningsprogram för ledarskapsutveckling (ALDP)
Tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för denna del omfattar utbildning som syftar till att utveckla kompetens inom system och komplexitet avseende ledning, strategi och vision, samt ledarskapsövergång. Målgruppen är nyligen utsedda eller rekryterade avdelningschefer och chefer för direktoraten, även kallade direktörer. Dessa tillhör den tredje och fjärde ledningsnivån i EIB:s personalhierarki (verkställande ledning).
Del 5
Program inom ledarskap för personer i den verkställande ledningen (SELP)
Detta program liknar de program för ledarskapsutbildning som erbjuds av de stora universiteten och handelshögskolorna avseende ämnen som rör ledarskap som är relevanta för bankens chefer inom högsta ledningen. Det kommer att föreslås för att komplettera fortsättningsprogrammet för ledarskapsutveckling (advanced leadership development programme – ALDP) inom ramen för del 4. Banken avser teckna ett multipelt ramavtal med minst 3 och högst 5 tjänsteleverantörer för att kunna välja mellan flera program inom ledarskap för personer i den verkställande ledningen (senior executive leadership programme – SELP), med hänsyn till den enskilda individens specifika utbildningsmål, dennes dagordning samt tillgängliga kursdatum. Målgruppen är avdelningschefer och chefer för direktoraten, även kallade direktörer. Dessa tillhör den tredje och fjärde ledningsnivån i EIB:s personalhierarki (verkställande ledning). Erfordrad varaktighet per utbildningstillfälle är minst 3 och högst 10 dagar, antingen på varandra följande eller icke-sammanhängande.
Del 6
Expertutbildningsprogram inom ledning (EMP)
Inom ramen för detta program kommer flera ämnen att föreslås för att komplettera programmet avseende framväxande ledarskap (emerging leadership programme – ELP), programmet avseende grunden för ledarskap (foundation of leadership programme – FLP), ledarskapsutvecklingsprogrammet (leadership development programme – LDP) och ALDP. Expertutbildningarna ska utformas för att ge deltagarna möjlighet att begrunda banbrytande ledarskapsteman samt att fördjupa sin egen praxis för en hållbar strategi för lärande och utveckling. Banken avser teckna ett multipelt ramavtal med minst 3 och högst 5 tjänsteleverantörer för att kunna välja mellan ett större utbud av olika metoder och innehåll för expertutbildningarna som passar bättre till de olika målgrupperna och för att uppnå olika mål. När banken behöver ett expertutbildningsprogram inom ledning (executive masterclass programme – EMP) kommer den att sända en begäran om tjänster för uppdraget till alla tjänsteleverantörer och välja ut endast 1 tjänsteleverantör för uppdraget i enlighet med artikel 4 i ramavtalet. Målgruppen är den samma som för ELP, FLP, LDP och ALDP. Erfordrad varaktighet för utbildningstillfällena är minst en halv dag och högst 1 dag vid EIB:s lokaler i Luxemburg. Mellan 2 och 4 utbildningstillfällen kommer att anordnas per år.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 099-195195
Rättelse
24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453
Meddelande om upphandling
29/04/2017 00:00