Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster avseende mobiltelefoni
Upphandlande myndighet:
EUROJUST
Publiceringsdatum i TED:
18/05/2017
Sista anbudsdag:
19/06/2017
Status:
Stängd
Information
2017/EJ/03/PO.
Tjänster avseende mobiltelefoni
Denna anbudsinfordran omfattar tillhandahållande av mobila telekommunikationstjänster och tillhörande tjänster såsom tillhandahållande av mobila telekommunikationsprodukter och andra relaterade tjänster. Detta kontrakts omfattning ska täcka följande områden: — Tjänster avseende mobiltelefoni: samtal (inbegripet röst- och konferenssamtal samt röstbrevlåda), kompletterande tjänster (inbegripet vidarekoppling och överföring av samtal) och meddelande- och multimedietjänster (inbegripet sms, EMS [Enhanced Messaging Service] och mms). — Tjänster för mobilt internet: internetanslutning, e-post via internet och internettelefoni.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
18/05/2017 00:00
19/06/2017 16:00
29/06/2017 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 095-185911
Meddelande om upphandling
18/05/2017 00:00