Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Lokal återställningscentral
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
18/05/2017
Sista anbudsdag:
26/06/2017
Status:
Stängd
Information
OP-1395.
Lokal återställningscentral
På uppdrag av EIB-gruppen söker EIB en tjänsteleverantör (service provider – SP) för en lokal återställningscentral. Ifall bankens arbetsmiljö av någon anledning skulle bli (delvis) otillgänglig ska tjänsteleverantören tillhandahålla en sådan central som möjliggör återställning av den kritiska affärsverksamheten. EIB-gruppen har identifierat ett behov av olika tjänstepaket. Det ramavtal som ska ingås mellan banken och den utvalde anbudsgivaren ska ha en inledande löptid på 3 år med möjlighet till 3 förlängningar, på bankens begäran, på 1 år vardera. Tjänstens förväntade inledningsdatum är 1.10.2017. Kraven för projektet med avseende på omfattning, resultat och tekniska krav anges i upphandlingsdokumenten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
18/05/2017 00:00
26/06/2017 23:59
28/06/2017 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 095-185926
Meddelande om upphandling
18/05/2017 00:00