Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Övningar med civilskyddsmoduler, grupper för tekniskt bistånd och stöd och Europ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Publiceringsdatum i TED:
07/07/2017
Sista anbudsdag:
21/09/2017
Status:
Stängd
Information
ECHO/A2/SER/2017/04.
Övningar med civilskyddsmoduler, grupper för tekniskt bistånd och stöd och Europeiska unionens civilskyddsenheter (4 delar)
Det övergripande målet är att utöva och testa kunskaper och erfarenheter från deltagande i kurserna i mekanismens utbildningsprogram och på annan plats genom att utföra deltagarfokuserade skrivbordsövningar och fältövningar som håller en mycket hög standard, genom att utarbeta ett antal innovativa men realistiska scenarier för internationella insatser som är lämpliga att öva i en säker miljö, och genomförande av certifiering och/eller omklassificering av registrerade civilskyddsmoduler/grupper för tekniskt bistånd och stöd (technical assistance and support teams – TAST), annan kapacitet avseende den frivilliga poolen, annan kapacitet registrerad i Cecis och experter på mekanismen – Europeiska unionens civilskyddsenheter (European Union civil protection teams – EUCPT). Nationella riskbedömningar, senaste katastroftrenderna, tidigare aktiveringar av mekanismen, lärdomar från tidigare aktiveringar av mekanismen och från tidigare övningscykler bör beaktas vid utarbetandet av övningsscenarier som också bör vara inom ramen för det särskilda land där en övning kommer att utföras.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
07/07/2017 00:00
21/09/2017 23:59
28/09/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Utformning, planering, utförande och självutvärdering avseende 5 skrivbordsövningar för nyckelpersonal vid alla civilskyddsmoduler, TAST, experter vid en EUCPT
Uppdragstagaren ska planera, utföra och självutvärdera 5 skrivbordsövningar. Varje övning ska ha en kapacitet på minst 27 deltagare (bestående av 20 nyckelmedarbetare vid moduler, 2 nyckelmedarbetare vid TAST eller åtminstone TAST-utbildade nyckelmedarbetare plus 4 av unionens experter som utbildats i mekanismen plus en kontaktperson vid ERCC för att upprätta ett samordningsnav på plats som en del av övningen) och ett fullständigt deltagande avseende minst 3 virtuella moduler i varje övning. Dessutom bör alla scenarier, utom sådana som utformats inom Europa, föreskriva deltagande av en erfaren medlem från FN:s styrka för katastrofbedömning och samordningsinsatser (United Nations Disaster Assessment and Coordination Team – UNDAC) (som helst också utbildats i mekanismen) som också deltar och samarbetar, vid sidan av EUCPT. Under kontraktets löptid planeras också att högst 12 nyckelmedarbetare från tredjeländer (Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo) kan bjudas in till att delta i övningarna.
Del 2
Utformning, planering, utförande och självutvärdering avseende 3 fältövningar främst för HCP, WP, upptäckt och provtagning avseende CBRN, räddning med båt vid översvämning, bekämpning av översvämning och moduler för...
Uppdragstagaren ska planera, utföra och självutvärdera 3 fältövningar. 1 övning ska ha en kapacitet för deltagande av 5 civilskyddsmoduler från olika deltagande stater, 2 övningar ska ha en kapacitet på 4 civilskyddsmoduler från olika deltagande stater och ett fullständigt deltagande avseende minst 3 virtuella moduler i varje övning och/eller minst 4 andra jämförbara kapaciteter avseende den frivilliga poolen, totalt 4 eller 5 deltagande moduler eller kapaciteter utöver de virtuella moduler som anges ovan, och i alla fall en EUCPT ska simuleras och rollspelas av experter på EU-mekanismen. Under kontraktets löptid planeras också att multinationella moduler, inbegripet tredjeländer (Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo), kan bjudas in till att delta, inom ramen för samma finansiella arrangemang som deltagande moduler inom mekanismen.
Del 3
Utformning, planering, utförande och självutvärdering avseende 5 fältövningar främst för vanlig/utökad USAR, CBRNUSAR och 1 fältövning för AMPs och EMTs
Uppdragstagaren ska därefter planera, utföra och självutvärdera 5 fältövningar. 3 övningar ska ha en kapacitet för deltagande av 4 civilskyddsmoduler och 2 övningar ska ha en kapacitet för deltagande av 3 civilskyddsmoduler från olika deltagande stater, och alla övningar ska innefatta ett fullständigt deltagande avseende minst 3 virtuella moduler och minst 3 andra kapaciteter avseende den frivilliga poolen, totalt mellan 3 eller 4 deltagande moduler eller kapaciteter, utöver de virtuella moduler som anges ovan, och i alla fall en EUCPT ska simuleras och rollspelas av experter på EU-mekanismen. Under kontraktets löptid planeras också att moduler från tredjeländer kan bjudas in till att delta, inom ramen för samma finansiella arrangemang som deltagande moduler inom mekanismen.
Del 4
Utformning, planering, utförande och självutvärdering avseende 2 program med fältövningar med ett repetitionsprogram och en fältövning i varje, främst för experter vid en EUCPT och TAST
Uppdragstagaren ska därefter planera, utföra och självutvärdera 2 program med fältövningar, inbegripet ett repetitionsprogram och en fältövning i varje övningsprogram. Varje övningsprogram ska ha en kapacitet för deltagande av 3 EUCPT och 3 TAST från olika deltagande stater och varje övning ska innefatta deltagande avseende virtuella moduler om det passar scenariot, utöver det stora antalet internationell räddningspersonal, särskilt de från det humanitära samfundet.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 128-260027
Meddelande om upphandling
07/07/2017 00:00