Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om inventering av rättspraxis för elektronisk kommunikation – SMART...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
31/12/2013
Sista anbudsdag:
13/09/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2013/0018.
Undersökning om inventering av rättspraxis för elektronisk kommunikation – SMART 2013/0018.
Inom ramen för undersökningen ska koncept utarbetas och genomförbarheten och kostnaden ska bedömas avseende upprättande och underhåll av en (flerspråkig) databas för nationella överprövningsbeslut och hanteringen av denna, inbegripet språkfrågor, genom utkontraktering av dess hantering (inbegripet upprättande och underhåll). Efterfrågan på en sådan databas ska undersökas särskilt och motiveras. En sådan databas skulle behöva vara flerspråkig och ge användarvänlig åtkomst via nyckelord (och åtkomst genom artiklar i regelverket) till information både på engelska och på det språk som beslutet fattats på. Den skulle omfatta beslut om överprövning (alla instanser) av beslut från nationella tillsynsmyndigheter. Ett besluts fullständiga text och en kort beskrivning på engelska ska finnas tillgänglig. Beskrivningen ska som minst omfatta den rättsliga grunden för beslutet och domstolens huvudsakliga motivering. Databasen ska även innehålla jämförbara statistiska data om överprövningars föremål, antalet överprövningar, överprövningsförfarandenas varaktighet och förhållandet mellan resultat/framgång.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
31/12/2013 04:01
Ingen text
13/09/2013 16:00
30/09/2013 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 252-441275
Meddelande om upphandling
31/12/2013 04:01
2013/S 134-231217
Meddelande om upphandling
12/07/2013 00:00