Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Auktionering av utsläppsrätter och tillsyn av koldioxidmarknaden
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
30/05/2017
Sista anbudsdag:
12/07/2017
Status:
Stängd
Information
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Auktionering av utsläppsrätter och tillsyn av koldioxidmarknaden
De 3 olika delarnas uppdragstagare ska tillhandahålla kommissionen juridisk, ekonomisk och finansiell sakkunskap såväl som sakkunskap inom redovisning och revision till stöd för dess verksamhet som rör säkerställande av integritet och tillförlitlighet vid auktionering av utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem (emission trading system – ETS) samt avseende koldioxidmarknaden. Detta ska genomföras genom utarbetande av relevant lagstiftning och dess genomförande och övervakning, offentliga upphandlingsförfaranden och avtalsvillkor samt hantering av problem, tillbud och krissituationer på ett effektivt sätt och inom utsatta tidsramar. Observera att förhandsmeddelandet om denna upphandling publicerades i EUT 2016/S 103-183492, 31.5.2016 med benämningen ”Bistånd till kommissionen vid genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (”auktioneringsförordningen”) och av regelverket för marknadstillsyn inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem”.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Juridiskt stöd
Ramavtalet för del 1 kommer att löpa i en inledande period på 24 månader och ska förlängas automatiskt 2 gånger (med en högsta total löptid på 72 månader). Uppdragstagaren/uppdragstagarna för ramavtalet inom ramen för denna del 1 kan komma att erfordras att tillhandahålla följande tjänster: 1) Juridiskt stöd för utarbetande, genomförande, övervakning och översyn av den lagstiftning som gäller för den primära och sekundära marknaden för utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem. 2) Juridiskt stöd för kontraktsförvaltning. 3) Juridiskt stöd för den gemensamma upphandlingen av den gemensamma auktionsplattformen eller av auktionsövervakaren. 4) Juridiskt stöd för förvaltning av de gemensamma upphandlingsavtalen. 5) Uppgifter avseende samordning och överlämning. För ytterligare uppgifter, se upphandlingsdokumenten (se punkt 2.3 i förfrågningsunderlaget).
Del 2
Ekonomisk analys och finansmarknadsanalys
Ramavtalet för del 2 kommer att löpa i en inledande period på 24 månader och ska förlängas automatiskt 2 gånger (med en högsta total löptid på 72 månader). Uppdragstagaren/uppdragstagarna för ramavtalet inom ramen för denna del 2 kan komma att erfordras att tillhandahålla följande tjänster: 1) Ekonomisk och finansiell analys av hur koldioxidmarknaderna fungerar. 2) Ekonomisk och finansiell rådgivning för utarbetande, genomförande, övervakning och översyn av den lagstiftning som gäller för den primära och sekundära marknaden för utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem. 3) Ekonomisk och finansiell rådgivning för kontraktsförvaltning. 4) Ekonomisk och finansiell rådgivning och stöd för upphandling av den gemensamma auktionsplattformen eller av auktionsövervakaren. 5) Ekonomisk och finansiell rådgivning för förvaltningen av de gemensamma upphandlingsavtalen. 6) Uppgifter avseende samordning och överlämning. För ytterligare uppgifter, se upphandlingsdokumenten (se punkt 2.3 i förfrågningsunderlaget).
Del 3
Redovisning och revision
Ramavtalet för del 3 kommer att löpa i en inledande period på 24 månader och ska förlängas automatiskt 2 gånger (med en högsta total löptid på 72 månader). Uppdragstagaren/uppdragstagarna för ramavtalet inom ramen för denna del 3 kan komma att erfordras att tillhandahålla följande tjänster: 1) Redovisning och revision för genomförandet av auktioneringsförordningen, inbegripet regelefterlevnadsrevision av genomförandet av auktioneringsförordningen genom auktionsplattformarna. 2) Redovisning och revision för utarbetande, genomförande, övervakning och översyn av EU:s finansmarknadslagstiftning som gäller för den primära och sekundära marknaden för utsläppsrätter. 3) Redovisning och revision för offentliga upphandlingsförfaranden för nomineringen av den gemensamma auktionsplattformen och auktionsövervakaren, inbegripet stöd vid fastställandet av de finansiella kraven och kostnadsstrukturen såväl som vid utvärderingen av den ekonomiska situationen för sökande eller anbudsgivare. 4) Stöd för redovisning och revision med avseende på kontrakten med den gemensamma auktionsplattformen och auktionsövervakaren, inbegripet verksamhetsrevision av utförandet av tjänsterna inom ramen för dessa kontrakt och revision för fastställande av kostnaderna, variationen av kostnader och uppskattningen av tillhörande prisjusteringar inom ramen för dessa kontrakt. 5) Uppgifter avseende överlämning. För ytterligare uppgifter, se upphandlingsdokumenten (se punkt 2.3 i förfrågningsunderlaget).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 102-203754
Meddelande om upphandling
30/05/2017 00:00