Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd för översynen av kriterierna för EU-miljömärket: del 1: produkter ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
03/06/2017
Sista anbudsdag:
21/08/2017
Status:
Stängd
Information
JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
Tekniskt stöd för översynen av kriterierna för EU-miljömärket: del 1: produkter av typen hårda beläggningar, del 2: konverterade pappersprodukter, del 3: trycksaker
Kontraktets syfte är att stödja JRC i Sevilla med produktspecifik sakkunskap och kapacitet för livscykelanalys som stöder översynen av de befintliga kriterierna för EU-miljömärket, i enlighet med kommissionens beslut av den 9.7.2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för hårda beläggningar (2009/607/EG), kommissionens beslut av den 2.5.2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter (2014/256/EU) och kommissionens beslut av den 16.8.2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker (2012/481/EU), för den produktgrupp som beaktas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
03/06/2017 00:00
21/08/2017 23:59
29/08/2017 12:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Produkter av typen hårda beläggningar
Tekniskt stöd för översynen av kriterierna för EU-miljömärket vad gäller följande: Del 1: produkter av typen hårda beläggningar. Del 2: konverterade pappersprodukter. Del 3: trycksaker.
Del 2
Konverterade pappersprodukter
Tekniskt stöd för översynen av kriterierna för EU-miljömärket vad gäller följande: Del 1: produkter av typen hårda beläggningar. Del 2: konverterade pappersprodukter. Del 3: trycksaker.
Del 3
Trycksaker
Tekniskt stöd för översynen av kriterierna för EU-miljömärket vad gäller följande: Del 1: produkter av typen hårda beläggningar. Del 2: konverterade pappersprodukter. Del 3: trycksaker.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 115-230960
Rättelse
17/06/2017 00:00
2017/S 106-211423
Meddelande om upphandling
03/06/2017 00:00