Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Akademiskt nätverk för att utföra forskningstjänster i frågor som rör rättighete...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publiceringsdatum i TED:
15/07/2017
Sista anbudsdag:
28/08/2017
Status:
Stängd
Information
JUST/2016/RCIT/PR/RIGH/0078.
Akademiskt nätverk för att utföra forskningstjänster i frågor som rör rättigheter kopplade till unionsmedborgarskap samt relaterad politik
Syftet med detta kontrakt är att upprätta ett nätverk av akademiker (nätverket) som ges i uppgift att tillhandahålla kommissionen oberoende rådgivning och forskning om medborgarskap i Europeiska unionen och de rättigheter som är knutna till detta, inbegripet deras genomförande i medlemsstaterna. Huvudsyftet är att tillhandahålla specifik sakkunskap med avseende på EU-kommissionens rapport om medborgarskapet för 2019 och 2019 års val till Europaparlamentet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/07/2017 00:00
28/08/2017 12:00
31/08/2017 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 134-273618 Meddelande om upphandling 15/07/2017 00:00