Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Anbudsinfordran 141/PP/ENT/ADM/12/6363 – undersökning som utvärderar status quo ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
11/02/2012
Sista anbudsdag:
12/04/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
141/PP/ENT/ADM/12/6363
Anbudsinfordran 141/PP/ENT/ADM/12/6363 – undersökning som utvärderar status quo och de rättsliga följderna av skadeståndsansvar för den europeiska säkerhetsindustrin.
Generaldirektoratet för näringsliv (GD ENTR) är ansvarigt för försvarsforskning inom ramen för EU:s sjunde ramprogram (FP7) och behandlar i detta avseende även frågor som potentiellt kan ha allvarlig inverkan på innovationscykeln ”från forskning till marknad”. Om sådana frågor inte tas itu med på ett korrekt sätt kan de leda till betydande luckor i cykeln och därigenom hindra innovation. Skadeståndsansvar för produkter och tjänster inom säkerhetsindustrin har fastställts som en fråga som potentiellt kan leda till en lucka i marknaden. Det finns tre huvudsakliga syften med denna undersökning: 1. Att samla in, analysera och bedöma data från olika rättskällor och rådande bästa praxis med anknytning till området skadeståndsansvar. 2. Att, på grundval av resultaten av punkt 1, tillhandahålla en omfattande översikt över aktuell status för rättsliga följder relaterade till skadeståndsansvar för säkerhetsindustrin samt en portfölj av möjliga politiska alternativ till kommissionen så att den kan ta itu med dessa frågor på ett effektivt sätt. 3. Att presentera dessa resultat på ett lättillgängligt och begripligt sätt, och att redan från början av undersökningen beakta att resultaten och deras respektive motiveringar ska utgöra potentiella grundvalar för omfattande politiska beslut av Europeiska kommissionen, och att de därför ska ge lika möjlighet för både lekmän och juridiska experter att till fullo använda de respektive resultaten. Högsta värde för kontraktet: 800 000 EUR.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
11/02/2012 00:00
Ingen text
12/04/2012 23:59
25/04/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 29-046020
Meddelande om upphandling
11/02/2012 00:00